NRK Meny
Normal

Mindre kriminalitet i Oslo

Antall ran i Oslo i oktober i år, er redusert til en firedel sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble anmeldt 20 prosent færre voldtekter.

Politihuset i Oslo
Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Antall anmeldelser har gått ned med 12,8 prosent så langt i år. Innbakt i dette tallet er også at anmeldelser av lommetyverier har gått ned med 32 prosent og antall boliginnbrudd med 12 prosent.

Går ned i hele Norge

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, mener at blant annet har opprettelsen av en egen ransgruppe hatt god effekt.

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Hans Sverre Sjøvold.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Ransgruppen analyserer og bygger opp kunnskap og oversikt over personer og miljøer. Det er svært nyttig med tanke på etterforskning og forebygging, sier Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt til VG.

I 2012 var det en økning i antall anmeldelser med 10 prosent for grove tyverier, og innenfor grove tyverier var det en økning fra person på offentlig sted på 19,4 prosent.

Politimesteren er fornøyd med å nå kunne vise til gode resultater på områder der politiet har satset ekstra de siste månedene.

– Men Oslo er en storby, og har på lik linje med andre store byer en spesiell utfordring med såkalt mengdekriminalitet - i hovedsak vinning. Vi har også utfordringer med etterforskningskapasiteten vår. Det er bakgrunnen for at vi har opprettet en ny seksjon for straksetterforskning og rask påtalemessig avgjørelse.

At den registrerte kriminaliteten går ned skjer ikke bare i Oslo. Den samme utviklingen foregår i Norge og flere andre land.