KrF kritisk til utflagging

KrFs stortingsrepresentant for Oslo, Hans Olav Syversen, er kritisk til en ny runde med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, slik Venstre og regjeringspartiene har blitt enige om. Han viser til forrige runde med utflagging av statlige tilsyn og sier at den førte til store kostnader og at målene med flyttingen i liten grad ble oppnådd.