Krever ti års forvaring

Påtalemyndigheten mener den 17 år gamle jenta må dømmes til forvaring i ti år for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund i Vollen i 2014.

Advokatene

FORVARING: Aktor mener den 17 år gamle jenta bør dømmes til ti års forvaring for drapet hun begikk i 2014.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Jenta ble dømt til ni års forvaring i Asker og Bærum tingrett i fjor. Dersom hun også blir dømt til forvaring i ankesaken som går for Borgarting lagmannsrett, blir hun den første mindreårige som får en rettskraftig forvaringsdom i Norge. Den nå 17 år gamle jenta var 15 år da hun begikk drapet på en barnevernsinstitusjon i Vollen i Asker.

Dommen ble anket, og ankesaken har gått for Borgarting lagmannsrett. Forrige uke konkluderte lagmannsretten med at den nå 17 år gamle jenta var tilregnelig da hun tok livet av miljøterapeuten som var på nattevakt.

Tirsdag skal juryen ta stilling til hvilken straff jenta fra Bærum skal idømmes for Vollen-drapet.

Stor gjentakelsesfare

statsadvokat erik førde

Aktor Erik Førde la vekt på at det er fare for at jenta kan begå nye kriminelle handlinger i sin prosedyre.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet. Tirsdag la aktor ned påstand om ti års forvaring, med en minstetid på seks år, skriver Budstikka.

– Det er ekstraordinært at en jente på 15 år og en måned begår et overlagt drap på en person ut ifra et behov for å begå vold snarere enn en underliggende konflikt. Det behovet er knyttet til jentas psykologiske patologi. Det blir ikke borte med det første. Kanskje aldri, sa Førde i prosedyren.

Påstanden er den samme som aktor, statsadvokat Erik Førde, la ned da saken ble behandlet i Asker og Bærum tingrett i fjor. Da endte tingretten med å dømme jenta til ni års forvaring med en minstetid på seks år.

Bryter med menneskerettighetene

Jentas forsvarer mener det kan være i strid med menneskerettighetene å dømme et barn til forvaring, som kan være å anse som en livstidsstraff dersom ikke vilkårene for løslatelse blir oppfylt.

Hun ba under prosedyrene i lagmannsretten juryen om å kjenne jenta utilregnelig slik at hun kunne bli overført til helsevesenet for å bli behandlet for psykose.

Kvalt og knivstukket

Anna Kristin Gillebo Backlund

DREPT PÅ JOBB: Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små enheter da hun ble drept.

Foto: Privat / NTB scanpix

Det var i slutten av oktober i 2014 at miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

En 15 år gammel jente, som bodde på institusjonen, ble i Asker og Bærum tingrett dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Hun ble dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Det er første gang i norsk historie at et barn ble dømt til forvaring.

Jenta erkjente drapet, men ikke overlegg. Hun anket forvaringsstraffen på stedet.

I dag er 17-åringen erklært psykotisk og innlagt på Sandviken sykehus i Bergen.