Krever at staten dekker milliardsprekk

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen mener staten må dekke hele kostnadssprekken på 35 milliarder kroner for Oslopakke 3.

Carl I. Hagen og E18

Et av forslagene Oslo Frp må ta stilling til på helgens årsmøte er om staten skal ta ekstraregningen for Oslopakke 3.

Foto: Nrk

Oslo Fremskrittsparti kan komme til å trekke seg fra samarbeidet om videre vei- og kollektivutbygging i Oslo og Akershus.

– Det har vært en belastning. Oslo Frp har fått grov kjeft fra landsmøter og landsstyremøter, sier Carl I. Hagen, som er gruppeleder i Oslo bystyre og et av seks medlemmer i utvalget som er i gang med å reforhandle Oslopakke 3.

Les: Store vei- og kollektivprosjekter kan skrinlegges | 35 milliarder i minus | Vil skrinlegge ny E18 | – Bjørvika-sprekken stopper nye prosjekter

Det Oslo-partiet har fått grov kjeft for er at de som byrådsparti i Oslo ikke bare aksepterte bompenger, men sa ja til å kreve inn enda mer penger fra bilistene for å få på plass den store vei- og kollektivpakka for Oslo og Akershus.

Hvem skal finansiere Oslopakke 3? Skriv din kommentar nederst i artikkelen.

Sprekker med 35 milliarder kroner

Nå er Fremskrittspartiet ute av byrådet, Oslopakke 3 sprekker med 35 milliarder kroner, og politikerne diskuterer hvor de skal ta pengene fra.

I et resolusjonsforslag til helgens årsmøte i Oslo Frp heter det at staten må ta hele ekstraregningen uten ytterligere bompengefinansiering. Blir forslaget vedtatt går Hagen til neste forhandlingsmøte uten særlig spillerom.

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

– Da har jeg veldig lite handlingsrom. Vi står på den inngåtte avtalen fra 2006, beholder de nåværende bomstasjonene og takstene med bare inflasjonsjustering til 2028. Så skal det rives. Vi aksepterer med andre ord å samle inn to milliarder kroner årlig fra bilistene til å betale Oslopakke 3-prosjektene, men resten må komme fra staten.

– Det er staten og Statens vegvesen som har regnet galt på kostnadene, som de sa var kvalitetssikret og gode. Da får merkostnader dekkes av staten som er styrtrik, sier Hagen.

Siri Hov Eggen

Siri Hov Eggen.

Foto: Stina Glømmi / AFK

– Det er vel urealistisk å få med de andre partiene på dette?

– De andre partiene må jo svare for seg. Hvis dette blir vedtatt på årsmøtet har ikke vi noe å forhandle om.

Les: Skrinlegger trolig veiplaner

Ikke overrasket over Oslo Frp

Akershus Frp trakk seg fra Oslopakke 3-samarbeidet for lenge siden. Dersom Oslo Frp gjør det samme blir pakken svekket, men det er ikke avgjørende.

Det sier Siri Hov Eggen, som representerer Akershus Arbeiderparti i Oslopakke 3-forhandlingene.

– Styrken i Oslopakke 3 har vært den tverrpolitiske enigheten. Jeg blir skuffet hvis Oslo Frp gjør dette, men jeg er ikke særlig overrasket.

– Urealistisk forslag

Det å få staten til å bla opp 35 milliarder kroner ekstra, er urealistisk, mener Hov Eggen, som for tiden møter som vararepresentant i Stortingets samferdselskomité.

– Alle politiske partier i Akershus, også Ap, ønsker sterkere statlig medvirkning på de store investeringene vi skal gjøre. Men jeg tror ingen kan regne med at staten tar hele regningen.

– Hvordan skal denne kostnadssprekken dekkes inn etter Arbeiderpartiets syn?

– Det er vi i gang med å forhandle om nå.

Frp på Stortinget går forøvrig enda lenger enn Oslo-partiet. Stortingsgruppen leverte denne uken et privat forslag om at staten fullfinansierer Oslopakke 3, altså at bilistene ikke betaler bompenger i det hele tatt.