NRK Meny
Normal

Krever stans i psykiatri-kutt

Venstre-leder Trine Skei Grande forventer at de varslede kuttene innen rus og psykiatri ved Oslo universitetssykehus ikke blir noe av. Hun støtter seg på uttalelser fra helseminister Bent Høie, som hun tolker som en irettesettelse av sykehusledelsen.

Trine Skei Grande

MÅ PRIORITERE: Trine Skei Grande er klar på at ledelsen ved OUS må stoppe kuttene innen rus og psykiatri.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

– Jeg tolker svaret fra helseministeren som en klar reprimande til sykehuset. De får forholde seg til de nasjonale prioriteringene. Gjennom de siste budsjettene har regjeringen, sammen med Venstre og KrF, prioritert rus og psykiatri. Da kan vi ikke ha foretak som går i motsatt retning og kutter, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Det er nettopp det ledelsen ved Oslo universitetssykehus gjør når de vil kutte 17 millioner kroner i Klinikk for psykisk helse og avhengighet i neste års budsjett.

Mener det er brudd på den «gylne regel»

Ifølge de tillitsvalgte vil nedskjæringen ramme de mest sårbare pasientene. En av dem som har fått hjelp er 29 år gamle Tonny André Albrigtsen, som NRK snakket med da kuttene ble kjent for én uke siden.

– Jeg tror jeg aldri hadde klart å jobbe uten det tilbudet. Det har hjulpet meg ut i arbeidslivet, i den grad jeg har vært i stand til å være en del av det, sier Albrigtsen.

Ifølge tillitsvalgte blir rus og psykiatri hardere rammet enn andre deler av sykehuset. Det er i så fall et brudd på den såkalte "gylne regel", de nasjonale føringene om at veksten innen rus og psykiatri hver for seg skal være større enn veksten innenfor annen sykehusbehandling.

Må se på det samlede tilbudet

På skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande svarer helseminister Bent Høie at han har bedt Helse Sør-Øst sørge for at "den gylne regel" blir etterlevd i helseregionen samlet.

– Jeg har forsikret meg om at helseregionen har kontakt med de ulike sykehusene, sånn at summen av vedtakene der bidrar til at de oppfyller reglene for 2016, sier Høie.

– Så det er ikke avgjørende hvordan prioriteringene gjøres innenfor OUS i seg selv, men hvordan det samlede tilbudet i Helse Sør-Øst blir?

– Ja, det er det samlede tilbudet i Helse Sør-Øst som regelen blir målt på. Men det er klart at OUS er en så stor del av Helse Sør-Øst at dette også har konsekvenser for OUS og deres handlingsrom når det gjelder budsjett.

– Den svakeste pasientgruppen

Helse Sør-Øst sier i en e-post til NRK at samlet høyere vekst innen rus og psykiatri er et krav til Oslo universitetssykehus og de andre helseforetakene i regionen.

På direkte spørsmål om hvorvidt Oslo universitetssykehus mener at kuttene der er innenfor "Den gylne regel", vil ikke sykehuset svare før budsjettet er vedtatt av styret. Imens forventer Trine Skei Grande at kuttene blir nullet ut.

– Dette er den svakeste pasientgruppen. Politikerne har prøvd å prioritere denne gruppen gjennom flere budsjetter. Da kan ikke en administrasjon sitte å overprøve klare styringssignaler og det er jeg glad for at helseministeren slår fast i dette svaret, sier Grande.