NRK Meny
Normal

Krever sjekk av E6-sprekk

Miljøvernforbundet tviler på at E6 og Dovrebanen blir så mye dyrerere . Kurt Oddekalv mistenker derimot taktisk spill.

Rent vann i Mjøsa
Foto: Ulf Erik Hansen / NRK

Kostnadsoverslaget som sier at nye E6 og Dovrebanen ved Mjøsa vil bli 900 millioner kroner dyrere enn beregnet, må underlegges en ekstern kvalitetsikring, krever Norges Miljøvernforbund.

- Vi synes det er msitenkelig at noen ønsker å prise det så høyt at man tvinges til å velge den billigste og den mest miljøskadelige løsningen. Vi føler at prisene er justert etter hva man egentlig ønsker å gjøre, og ikke etter hva som er det beste for miljøet, sier Oddekalv.

Kommunene Eidsvoll og Stange krever flere miljøtunneler langs Mjøsa - Statens vegvesen og Samferdselsdepartmentet mener det blir for dyrt.

Det er posisjonene før Miljøverndepartentet skal avgjøre striden nye E6 og Dovrebanen nord for Minnesund.

For et par uker ble det kjent at Samferdselsdepartmentet har sendt et internt notat til miljøvernminister Erik Solheim.

Lukter mistenkelig

Her vises det til et nytt kostandsoverslag som viser at samferdselsprosjektene blir 20 prosent dyrere - og at dette må få følger for valg av transportkortridor. Nemlig at den må gå i dagen og ikke i tunnel. Dette er dette overslaget - Oddekalv mener lukter mistenkelig.

- Via dette kostnadsoverslaget vil man presse frem de billigste løsningene som er en vei og jernbane i dagen langs Mjøsa med tildels store ingrep i både nabolag og natur og kulturområde, som vi mener er helt uforenelig med dagens praksis både når det gjelder veg- og jernbanebygning, sier Oddekalv til NRK Østlandssendingen.

Fungerende prosjektleder for E6-prosjektet i Statens Vegvesen Taale Stensby avviser derimot at den kraftige kostnadsøkningen er urent spill.

- Den økningen som vi har presentert på dette prosjektet det er en forventning til de anbudene vi får i de neste rundene på E6, og det er med utgangspunkt i den prisøkningen vi har hatt i markedet den senere tid, sier Stensby.

Les også: Frykter Mjøsas strandsone rasert