Krever øyeblikkelig stans

Nesodden-ordfører Christian Hintze-Holm krever øyeblikkelig stans i giftdumpingen ved Malmøykalven etter avsløringen om at myndighetene feilinformerte Oslo-politikerne under en høring.

Malmøykalven
Foto: NRK

- Jeg reagerer veldig, for her var det jo slik at bystyrets og komiteens medlemmer i Oslo skulle danne seg en oppfatning av om det var grunn til å endre på deponeringen eller ikke, sier han.

Under høringen ga myndighetene inntrykk av enighet om slamspredning, men den svenske forskeren Per-Anders Bergqvist, som står bak rapporten som påviser lekkasje ut fra deponiet, var aldri enig med myndighetene .

Han har kun forsket på om det lekker PCB ut fra deponiet og ikke på om det også lekker fra Bekkelagsbassenget.

Misledende og forvirrende

Ifølge Hintze-Holm er den siste høringen ikke et isolert tilfelle. Han sier informasjonen fra myndighetene har vært konsekvent misledende og forvirrende helt fra starten.

- Hvis jeg bare skulle basert meg på den kunnskapen, ville jeg hatt en meget ufullstendig oversikt over hva dette dreier seg om. Det synes jeg er betenkelig, for det er klart at de myndighetene som skal utøve tilsyn med dette, i stor grad blir garantister og pådrivere for et prosjekt som de er dypt involvert i selv, og det er en meget vanskelig rolle, sier han.

Leder i Oslo KrF, Aud Kvalbein, sa til Østlandssendingen i går at det har blitt umulig å følge med for politikerne som har tilsynsansvar i denne saken.

Nødvendig med uavhengige kilder

Nå får hun støtte fra Nesodden-ordføreren, som sier han helt fra starten har vært nødt til å hente informasjon fra egne, uavhengige kilder.

- For dem som ikke har den direktekunnskapen, må det være helt umulig å trekke riktig konklusjoner på bakgrunn av det som er den offentlige informasjonen om dette prosjektet.

Nå krever Hintze-Holm at all deponering må stoppe inntil graden av giftlekkasje er endelig avklart.

- Etter mitt syn må det være et minstekrav at deponeringen stanser inntil det er bragt helt uomtvistelig på det rene hvordan det forholder seg, sier han.