Krever mer fra Westerdals

Kunnskapsdepartementet krever ytterligere 7,1 millioner kroner tilbakebetalt fra Westerdals for urettmessig statsstøtte. Dette kommer i tillegg til de 28 millionene de de tidligere i år har krevd tilbakebetalt for urettmessig statsstøtte til en film- og TV-linje som ikke var godkjent.