Krever klimaoffensiv

Venstre krever mer offensiv klimapolitikk for å lage budsjett med Høyre og Frp.

Ola Elvestuen
Foto: NRK

Byrådet legger fram sitt budsjettforslag i dag og må ha støtte fra Venstre for å ha flertall i bystyret. I så fall må det være et miljøbudsjett, sier gruppeleder og leder for Oslo Venstre, Ola Elvestuen.

- Må endre målsettingene

- I årene som kommer må vi opp i et helt annet volum og en helt annen målsetting for å redusere Oslos klimagassutslipp, sier Elvestuen.

Han ønsker satsning på kollektivtrafikk og pris, å avvikle bruk av olje og fosil olje til oppvarming og å følge opp de vedtakene bystyret har gjort når det gjelder å legge om avfallspolitikken i Oslo.

Elvestuens krav er også et innspill i de pågående byrådsforhandlingene.

Venstre har nøkkelrolle

Det spesielle i år er at Høyre- og Fremskrittsparti-byrådets budsjettforslag legges fram i en situasjon der byrådets framtid og fordelingen av viktige posisjoner etter valget er uavklart. Venstre har en nøkkelrolle i alle prosessene.

- Alt dette skal avklares i løpet av høsten. En ting som er sikkert er at det blir budsjett for Oslo også for 2008, sier Elvestuen. 

- Med Venstres medvirkning på borgerlig side?

- Med en god klima og miljøpolitikk og et budsjett som bidrar til å gjennomføre det Venstre har gått til valg på, blir det det, sier Elvestuen.