Normal

Krever full frifinnelse

Forsvarerne krever full frifinnelse av tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriken.

Ivar T. Henriksen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

De mener at Økokrim ikke kan bevise at det er grunnlag for å straffe Henriksen for grov økonomisk utroskap og korrupsjon.

Aktor vil ha ni års fengsel

Lars Stoltenberg
Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Aktor  Lars Stoltenberg mener på sin side at tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen bør dømmes til 9 års fengsel, og samtlige eiendommer bør inndras.

Han mener at Ivar T. Henriksen har begått grov uforstand i sitt tillitsverv som vannverksjef for et stort kommunalt foretak og ser ingen formildende omstendigheter i saken.

- Det at styret og revisor gjorde en for dårlig jobb gir ingen grunn til til formildenede dom. Vi vil ha en streng ubetinget dom, sa han i retten sist uke.

- Svært streng påstand

Advokat Else Bugge Fougner
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Henriksens forsvarer, Else Bugge Fougner, er ikke overraskende helt uenig i aktors påstand.

- Påstanden er svært streng sett i forhold til tiltalen og den rettspraksis som foreligger. Økokrim har i tiltalten gitt uttrykk for at Henriksen kan straffes både etter bestemmelsen om grov utroskap og etter bestemmelsen om korrupsjon for én og samme handling. Vi mener dette er feil, sa hun, sist uke. 

- Hvis retten kommer til at det foreligger straffbare forhold som beskrevet i tiltalen, mener vi han kan straffes for grov uaktsomhet, subsidiært bare for korrupsjon, men altså ikke for begge deler, la hun til.

Men i dag gikk forsvarerne til Henriksen inn for frifinnelse på alle punkter.

- Organisert virksomhet

I sin prosedyre sist uke argumenterte aktor Lars Stoltenberg for at man har å gjøre med en organisert kriminell virksomhet, der sjefen, Ivar T. Henriksen, hadde knyttet til seg en rekke personer.

Han prosederte for at Ivar T. Henriksen, sønnen Pål, slamkjøreren, forretningspartneren og entreprenørselskapet PEAB er skyldige i grov økonomisk utroskap og korrupsjon.

Aktor la sist uke ned påstand om fire års fengsel og to og et halvt års fengsel for henholdsvis slamkjøreren og forretningspartneren. I tillegg opprettholdes påstanden om 15 millioner kroner i foretaksbot til PEAB.

Offentlig foretak

Stoltenberg påpekte sist uke at Nedre Romerike Vannverk har som oppgave å levere vann til befolkningen på Romerike - og ikke drive som en privat aktør, slik Henriksen har forklart.

- Dette er offentlige foretak, eid av kommunen, innbyggerne på Romerike, sa han.

Vil inndra eiendommer

Etter to måneder i retten, ble aktor sist uke stoppet av dommeren før han fikk lagt ned påstand. Økokrim rakk imidlertid å legge ned påstand om at Ivar T. Henriksens farm i Sør-Afrika må inndras fordi den er utbytte av en straffbar handling. Det ble klart at aktor mener at også resten av eiendommene til Henriksen bør inndras.

Tidligere vannverksjef Ivar T. Henriksen er tiltalt for grov økonomisk utroskap og korrupsjon for nesten 70 millioner fra NRV og RA2. Han nektet straffskyld på alle punktene i tiltalen mot han da straffesaken startet i Nedre Romerike tingrett 8. oktober.