NRK Meny
Normal

Krever flere og billigere boliger i Bærum

Rødt i Bærum mener den Høyre-styrte kommunen sørger for altfor lite boligbygging. Og de har folket med seg, viser tall fra NRKs valgomat.

Bygging på Bekkestua

BEKKESTUA: Midt i sentrum av Bekkestua bygges det nye boliger.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Valglogo

Kommunen med Høyre i førersetet har mål om bygging av 600 boliger i året, et mål som støttes av flere partier.

Men folket er ikke helt enige med politikerne. Etter at over 10.000 har tatt NRKs valgomat for Bærum svarer 32 prosent at de er delvis enige i at det bør legges til rette for større befolkningsvekst, mens 17 prosent er helt enige i dette. Bare 14 prosent er helt uenige.

«Bærum bør legge til rette for større befolkningsvekst enn kommunen gjør i dag.»

Bærum har i dag over 120 000 innbyggere med stor tilflytting og press i boligmarkedet. Boligprisene blant de høyeste i landet. Politikerne har vedtatt at det skal bygges 600 nye boliger i året, men har fått noe kritikk for å ta for lite av veksten i Oslo-området.

Påstand man må ta stilling til i valgomaten for Bærum / NRKs valgomat

Krever flere og billigere boliger

Bjørn A. Larsen

VIL HA FLERE OG BILLIGERE BOLIGER: Bjørn A. Larsen, 1. kandidat for Rødt i Bærum.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Halvparten av de som har tatt valgomaten ønsker sterkere vekst i boligbyggingen. Rødt er et av partiene som mener det bygges for lite og at prisene er stive.

Vi krever at 50 prosent av alle byggeprosjekter skal inneholde boliger som vanlige arbeidsfolk har råd til å bo i, sier Bjørn A. Larsen, 1. kandidat for Rødt i Bærum.

Også Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne støtter å bygge flere og billige boliger i Bærum.

– Vi vil doble antall boliger på Fornebu og bygge tetter i Sandvika og Bekkestua. Langs hele Kolsåsbanen bør det bygges tettere, sier Larsen.

Høyre mener folk mangler oversikt

Ole Kristian Udnes

MENER VEKSTEN ER GOD NOK: Ole Kristian Udnes, Høyres 2. kandidat på listen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Men Høyre, som har flertall i Bærum kommune, sier nei til å øke takten i utbyggingen. Han stusser over at så mange ønsker større vekst, og mener det er en myte at kommunen ikke satser på boligbygging.

– En forklaring på det er at de ikke sitter med en fullstendig oversikt over hvor mye Bærum faktisk vokser. Vi bygger faktisk 700 boliger i året, og har en befolkningsvekst på 2.000 i året. Det er en tilstrekkelig høy vekst for Bærum. Da tar vi vårt regionale ansvar. Vi sørge for oss å bevare dyrket mark, og kan opprettholde grønne lunger, sier Ole Kristian Udnes, Høyres 2. kandidat på listen.