NRK Meny
Normal

Tilbyr ikke norskkurs til fanger som skal ut

Datteren til mulla Krekar klager over at faren ikke får norskopplæring i fengselet. Fengslet svarer at de ikke tilbyr opplæring i norsk til noen som skal ut av landet.

Mulla Krekar

Mulla Krekar sammen med sin advokat Brynjar Meling. Krekar soner for tiden en dom på to år og ti måneder for trusler.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Er loven lik for alle når en utenlandsk kriminell har rett til opplæring og arbeid under fengselsopphold, mens den er fratatt min far som verken har skadet Norge eller nordmenn i løpet av de 22 årene han har bodd her.

Signaturen «Mulla Krekars datter»

I en kronikk i Dagsavisen skriver signaturen «mulla Krekars datter» at opplæring er en lovfestet rettighet for fanger, men at faren ikke har fått innvilget norskopplæring selv etter å ha søkt fem ganger.

– Vil tilbyr ikke norskkurs til innsatte som skal ut

Roy Høgberget, som er leder for skoleavdelingen i Kongsvinger fengsel, sier at fanger har rett til opplæring etter internasjonale konvensjoner, men at fengselet på Kongsvinger er for utenlandske statsborgere som skal utvises eller tilbakeføres til soning i hjemlandet.

– Jeg kan ikke kommentere en enkelt innsatt. Men Krekar er ikke på noen måte diskriminert. Oppdraget til skoleavdelingen i fengselet er å gi opplæring som er tilpasset den kategorien innsatte vi har. Vi har prioritert å gi noe de kan ha nytte av i hjemlandet. Vi tilbyr engelsk, data, byggfag, truckførerkurs. Norskkurs har vi ikke prioritert å gi, sier Roy Høgberget.

Er loven lik for alle når en utenlandsk kriminell har rett til opplæring og arbeid under fengselsopphold, mens den er fratatt min far som verken har skadet Norge eller nordmenn i løpet av de 22 årene han har bodd her.

Signaturen «Mulla Krekars datter»

Krekar sitter fengslet på Kongsvinger for trusler mot tre kurdere og Erna Solberg. Tysk politi har i tillegg bedt norske myndigheter om hjelp til å avhøre Krekar. Han er mistenkt for å være leder for et nytt europeisk terrornettverk.


Krekars advokat, Brynjar Meling, sier han ikke har lest kronikken, og at Krekar ikke har involvert sin advokat i søknadene om norskundervisning, og at han derfor ikke kjenner til begrunnelsene for avslagene.


– Han gjør seg forstått på norsk, men han kunne hatt stort utbytte av norskundervisning. Han har lenge vært opptatt av å lære seg språket.

– Men han har bodd her i 22 år?

– Han har bodd her i 22 år.

Vi kunne imøtegått påstandene punkt for punkt

Leder for Kongsvinger fengsel, Gaute Enger, sier at Krekar har de mulighetene til å kommunisere med omverdenen som ligger i domspremissene.

Gaute Enger

Gaute Enger.

Foto: Vera Wold / NRK

– Han sitter i en høysikkerhetsavdeling, sier Gaute Enger.

I kronikken klager datteren til Krekar også over at det tar fem måneder å få et brev fra faren, eller at brevene rett og slett ikke går ut av fengselet.

Gaute Enger sier at det som tar tid med brevgang er oversettelser.

– En annen ting er å tolke det som står. Så har det noe å si hvor mye det er. Altså volumet.

Mulla Krekar får, ifølge datteren, ikke høre radio med arabiske kanaler. Gaute Enger svarer at Kongsvinger fengsel ikke kjenner seg igjen i påstandene i kronikken.

- Vi kunne imøtegått punkt for punkt, men dette er ingen dialog jeg kjører i offentligheten. Dette er en omfattende totalitet. Dette må gå de kanalene de skal.

NRK har forsøkt å få tak i Krekars datter i dag, foreløpig uten hell.

I rettssaken mot Krekar i august 2012 sa terrorforsker Brynjar Lia fra Forsvarets Forskningsinstitutt, at han mente Krekar forsøker å organisere et nytt nettverk, kalt «Rawt». Han mener Krekar har ambisjoner om å gjøre gruppen til væpnet og operativ. Lia baserer mye av informasjonen sin på Krekars egne taler.

Kongsvinger fengsel

I Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen, sitter bare utenlandske menn som skal utvises fra Norge eller tilbakeføres til soning i hjemlandet.

Foto: Vera Wold