NRK Meny
Normal

Kreftleger gjør opprør mot ledelsen

I halvannet år har kreftleger ved Radiumhospitalet gjort opprør mot ledelsen ved Oslo universitetssykehus. Det har de gjort for å unngå feilbehandling av kreftpasienter.

Radiumhospitalet

Tre overleger ved Radiumhospitalet har nektet å følge vedtak fra ledelsen om å slutte med rutinemessige retester av vevsprøver fra henviste prostatakreftpasienter.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

20 prosent av pasientene hadde blitt feilbehandlet uten retesting. Det kan ikke vi stå ansvarlig for.

tidligere overlege ved Radiumhospitalet, Nils Raabe

Når pasienter med prostatakreft blir henvist til Radiumhospitalet var det frem til i fjor vår rutine at vevsprøvene deres ble dobbeltsjekket, for å se hvor aggressiv kreft pasienten hadde.

Men på grunn av budsjettkutt bestemte Oslo universitetssykehus seg for å kutte denne rutinen, skriver Dagens Medisin.

For å vise ledelsen hva det betyr at prøvene blir dobbeltsjekket har legene i halvannet år fortsatt å reteste prøver og samlet data.

– 20 prosent av pasientene hadde blitt feilbehandlet uten retesting. Det kan ikke vi stå ansvarlig for, sier tidligere overlege Nils Raabe til NRK.

Sammen med to andre overleger ved sykehuset har han fortsatt dobbeltsjekking av prøvene fra henviste prostatakreft-pasienter, selv om et vedtak fra ledelsen forbyr dem det.

Kan få store konsekvenser

Fram til i fjor sommer var Nils Raabe overlege ved Radiumhospitalet, og er én av de tre legene som har trosset ledelsens vedtak.

Raabe forteller at de har fått inn pasienter, som uten en ny sjekk av vevsprøven hadde fått for svak eller for sterk behandling.

– Vi har sett pasienter som har kommet inn med en «snill» prostatakreft, som har gått direkte over i høyrisikogruppen, sier han.

Raabe mener konsekvensene av å ikke dobbeltsjekke vevsprøvene når pasienter blir henvist til Radiumhospitalet kan bli store.

– Faren er at pasienten enten kan ha fått en for snill eller aggressiv diagnose ved det lokale sykehuset, og at vi da underbehandler eller overbehandler sykdommen.

– Står fritt til å dobbeltsjekke

Bjørn Erikstein, OUS

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein.

Foto: NRK

Etter å ha tatt opp saken med sykehusledelsen, sendte legene et brev til Fylkesmannen og Statens helsetilsyn i vår. Men ifølge Dagens Medisin har de fått i svar at dette er en intern sak for OUS.

Den tidligere overlegen tror sykehusledelsen sitter for langt unna det som skjer på avdelingene der pasientene blir behandlet.

OUS-ledelsen derimot avviser at rutinen er droppet for å spare penger, og sier at kreftlegene står fritt til å bestille retesting når de mener det er behov for det.

– Jeg kan ikke se at dette har en budsjettmessig sammenheng, men det er klart at det har en sammenheng i forhold til hvor mye resurser man skal bruke på ulike typer kreftpasienter, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Erikstein viser til at patologiavdelingen ikke mener det er grunnlag for at alle prøver i slike saker skal dobbeltsjekkes, men at avdelingene seg imellom må bli enige om hvordan praksisen skal være.