Kommunerevisjonen: Vil undersøke alle Bergs etater

Nå vil også kommunerevisjonen undersøke alle etatene i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo.

Lan Marie Berg

Kommunerevisjonen vil undersøke alle etatene underlagt byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Anders Fehn / NRK

Kommunerevisjonen foreslår en undersøkelse av alle etatene underlagt byråd for samferdsel og miljø, Lan Marie Berg. De vil kartlegge hva Berg har visst og hva hun har informert bystyret om.

Dette kommer etter at NRK har avslørt flere tusen brudd på arbeidsmiljøloven i hennes etater.

Kommunerevisjonen ønsker å finne svar på følgende spørsmål:

  • Hva har byråden for miljø og samferdsel gjort for å skaffe oversikt og når?
  • Hvilke tiltak har byråden iverksatt i sektoren og når?
  • Hvilke tiltak har etatene iverksatt?
  • Hvilken informasjon har byråden gitt bystyret når?

Kommunerevisjonen er bystyrets kontrollorgan, og undersøker hvordan kommunen drives.

Vil ha flere svar

Det er kjent fra tidligere at Internrevisjonen i Oslo kommune selv har bestilt en gransking fra revisjonsfirmaet PWC, etter varsling om flere kritikkverdige forhold i Energigjenvinningsetaten (EGE). Kommunerevisjonen opplyser nå at de har fått lese flere foreløpige versjoner av PWC-rapporten.

Kommunerevisor Unn Aarvold

Kommunerevisjonen i Oslo ledes av Unn Aarvold.

Foto: Oslo kommune

Rapporten handler om anskaffelser, konsulentbruk, ansettelser og brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Kommunerevisjonen beskriver PWCs arbeid som omfattende, men tar likevel til orde for at revisjonen selv bør undersøke en rekke forhold grundigere.

Revisjonens foreløpige vurdering er likevel at PWC-rapporten:

  • Til en viss grad dekker styringsdialogen mellom etat og byrådsavdeling. Det er imidlertid usikkert hvor omfattende denne delen av undersøkelsen har vært, ifølge Kommunerevisjonen. NRK omtaler i dag at EGE-ledelsen har hatt kjennskap til månedlige rapporter om brudd på arbeidsmiljøloven helt siden 2017. Byråd Berg ble først informert om lovbruddene i april i fjor.
  • Ikke har omfattet byrådens informasjonsplikt til bystyret: NRK har tidligere fortalt hvordan Berg satt på informasjon om brudd på anskaffelsesreglene. I en annen artikkel fortalte NRK at byråden visste om flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven i EGE, men at hun i et notat til bystyret nøyd seg med å opplyse at det «kan ha skjedd brudd».
  • I begrenset grad omtaler spørsmål vedrørende styringen av garderobeanlegget, dette gjelder også byrådsavdelingens involvering: NRK avdekket tidligere i høst hvordan EGE brukte 18 millioner kroner på et garderobeanlegg som ikke ble noe av.

Revisjonen peker også på andre forhold som bør undersøkes nærmere. På denne bakgrunn foreslår revisjonen nå flere utvidede undersøkelser.

Kontrollutvalget skal ta stilling til forslagene på førstkommende møte.

Vil trolig vedta forslaget

Lederen av kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard, sier det er svært sannsynlig at de kommer til å følge forslaget fra kommunerevisjonen med mindre justeringer.

– Jeg er fornøyd med kommunerevisjonens raske og gode arbeid med de fire undersøkte områdene. Arbeidet virker godt koordinert mot PWC, byrådsavdelingen og Arbeidstilsynet, skriver han i en sms til NRK.

Ola Kvisgaard

Ola Kvisgaard, leder i kontrollutvalget.

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Kvisgaard gir uttrykk for at Kommunerevisjonens arbeid fremstår godt koordinert mot PWC, byrådsavdelingen og Arbeidstilsynet.

– Det er videre kritisk at PWC-rapporten gjennomgås når den foreligger og at vurdering av styringsdialogen mellom Energigjenvinningsetaten og byrådsavdelingen vurderes nøye, sier Kvisgaard.

– Videre må byrådens informasjonsplikt til bystyret kritisk ettergås for å supplere PWC sitt omfattende arbeid, avslutter Kvisgaard.

Lan Marie Berg

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Miljøbyråd Lan Marie Berg sier hun er opptatt av å få alle fakta på bordet.

– Om bystyret ønsker å gjennomføre flere undersøkelser, så vil jeg selvsagt bidra til å opplyse saken så godt jeg kan.

Neste uke kommer rapporten fra den eksterne undersøkelsen av Energigjennvinnigsetaten som byrådet har bestilt.