NRK Meny
Normal

Kommunen vant omkampen

Oslo kommune vant på alle punkter i saken om hvem som skal eie de såkalte sykehusboligene i Oslo.

Leilighetene ble solgt til Fredensborg Boligutleie i 2001 for at Oslo kommune skulle slippe å gi dem gratis til Staten i forbindelse med sykehusreformen.

I 2005 vedtok bystyret å bruke kommunens forkjøpsrett slik at beboerne av de nærmere 1000 leilighetene kunne overta dem fra Fredensborg Boligutleie.

Tingretten mente bystyrets vedtak var ugyldig.

Uenig med tingretten

- Kommunen hadde ingen hjemmel for å bruke kommunal forkjøpsrett for å overta boligene på vegne av beboerne, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Men lagmannsretten er av en annen mening. Her ble bystyrets vedtak enstemmig godkjent.

I hovedsak er det ansatte på Ullevål sykehus som bor i sykehusboligene som Oslo kommune solgte til Fredensborg Boligutleie i 2001.

Langvarig strid

Siden har det bare vært strid om boligene, både om pris og om kommunens boligsalg gikk rett for seg.

Da Oslo kommune fant å kunne bruke sin forkjøpsrett til å kjøpe boligene tilbake, bestred Fredensborg Boligutleie kommunens forkjøpsrett. De vant i Oslo tingrett, men fikk altså ikke medhold i lagmannsretten.

Beboerne har allerede opprettet elleve borettslag for å overta hvis lagmannsrettens kjennelse blir stående. Det gjenstår å fastsette pris på leilighetene.