NRK Meny
Normal

100 000 kr i bot for brudd på barnevernloven

Ullensaker kommune i Akershus får en saftig bot etter det fylkesmannen mener er systematisk og gjennomgående brudd på barnevernloven.

Harald Espelund, ordfører i Ullensaker

Ordfører Harald Espelund sier at de tar grep for å bedre situasjonen i barnevernet i Ullensaker kommune. Kommunen får nå 100 000 kroner i bot for å ha brutt undersøkelsesfristen i barnevernssaker i en årrekke.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Boten på 100 000 kroner er den høyeste boten Fylkesmannen kan gi.

– Vi ser svært alvorlig på omfanget av tidsbrudd i de enkelte sakene i Ullensaker kommune, sier Tove Narud, som er sjef for fylkesmannens barne- og familieseksjon til NRK.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har over lengre tid fulgt et spesielt tilsyn med kommunen.

Årsaken er at Ullensaker kommune over lang tid, og i svært mange saker, har brutt barnevernlovens tidsfrister for gjennomføring av såkalte undersøkelsessaker.

Og på tross av langvarig råd og veiledning har ikke situasjonen bedret seg. Nå ser ikke Fylkesmannen noen annen utvei enn å bøtelegge kommunen.

Kan være utsatt for omsorgssvikt

Ifølge Fylkesmannen er det et stort antall saker som blir liggende hos barnevernet i flere måneder før de blir behandlet.

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding på et enkelt barn, så har de ifølge lovverket en uke på seg til å vurdere om denne meldingen skal henlegges eller undersøkes.

Dersom barnevernet bestemmer seg for å undersøke saken, har de i hovedsak tre måneder på seg til å gjøre dette.

Ullensaker kommune har i lang tid hatt et stort antall slike undersøkelsessaker som de enten aldri har startet på, eller som ikke er gjennomført innen denne tidsfristen.

– Det betyr at flere barn kan leve unødvendig lenge i omsorgsforhold der man ikke kan utelukke at de blir utsatt for omsorgssvikt, sier Narud til NRK.

– Dette er mitt ansvar

– Vi har vært forberedt på at vi kunne havne i en slik situasjon, sier Ullensaker-ordfører Harald Espelund (Frp) til NRK.no.

Espelund sier han har vært i møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som signaliserte sin bekymring.

I vedtaket som er datert 6. mars 2014 ga Fylkesmannen følgende begrunnelse.

«Utviklingen over tid underbygger at kommunen mangler systematisk overvåkning av tilstanden i tjenesten. Rapporteringstallene indikerer at barneverntjenesten over tid har vært vesentlig underdimensjonert».

Videre vises det til at Ullensaker kommune har hatt markant lavere bemanning per 100 barn enn både snittet ellers i fylket og på landsbasis.

– Hvorfor har ikke kommunen klart å rette opp i lovbruddene?

Vi ser at vi ikke har klart å følge opp dette så godt som vi burde ha gjort, sier Espelund til NRK.

Nå sier han at kommunen skal gjøre sitt for å bedre situasjonen i barnevernet.

– Dette er mitt ansvar. Og vi har allerede gjort noen organisatoriske grep. I tillegg opprettes det nå fem nye stillinger i barnevernet, avslutter han.

Ullensaker kommune har tre uker på seg til å klage på vedtaket.