Kollisjon ved Lysakerlokket

To biler har kollidert under Lysakerlokket E18 utg. Ingen personskader. Vi er på vei til stedet. Berging er rekvirert