Får sju millioner kroner til universell utforming

Oslo og Akershus får over sju millioner kroner til universell utforming i kollektivtrafikken.

T-bane på Majorstuen stasjon

Majorstua T-banestasjoner en av 9 stasjoner der trappeneser skal markeres.

Foto: Knut Arne Oseid / NRK

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Foto: NRK
Magnhild Sørbotten

Magnhild Sørbotten, regionleder Norges Handikapforbund Oslo

Foto: Norges Handicapforbund

Samferdselsdepartementet har fordelt 22,1 millioner kroner til tiltak for universell utforming av kollektivtransporten neste år.

– For at flere skal kunne reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å bruke kollektivsystemet. Universell utforming bidrar til å heve kvaliteten på kollektivtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Les også: Vurderer anmeldelse

Bussterminaler skal oppgraderes

Av pengene som blir fordelt får Oslo 3 427 000 kroner, mens Akershus får 3 749 000 kroner.

Eksempler på tiltak er oppgradering av bussterminaler og -holdeplasser, etablering av standard for merking av trikkeholdeplass og innføring av nye informasjonssystemer.

– Veldig langt igjen.

Norges handikapforbund er glad for at det nå blir bevilget penger til utbedring av kollektivstasjonene. De mener mange av tiltakene er gode, spesielt for synshemmede i Oslo, men mener beløpet som er fordelt er for lite.

- Det blir som en pølse i slaktetiden, sier Magnhild Sørbotten, regionleder Norges Handikapforbund Oslo

De mener Oslo har en lang vei å gå før kollektivtrafikken er universelt utformet. Forbundet mener T-banestasjoner som allerede er oppgradert i år ligger langt bak en fullstendig universell utforming.

- Pengene er en hyggelig liten julehilsen, men det er veldig langt igjen, avslutter Sørbotten.

– Skal få fart på prosjektene

Samferdselsministeren er enige om at pengene ikke vil dekke behovet for en fullstendig universell utforming, men sier pengene er for å fremskynde lokale prosjekter.

– De pengene vi deler ut kommer i tillegg til midler som bevilges lokalt. Dette er mer for å fremskynde prosjekter og sørge for at det blir gjort mer enn en det ellers ville blitt gjort, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK

– Vi ser at det ønsker om flere tiltak fra alle landets fylker og mange kommuner, sier Solvik-Olsen

Slik blir pengene fordelt i Oslo og Akershus

Tilskudsmotaker

Tiltak

Tildelingssum

Akershus fylkeskommune

Oppgradering av Blakstad bussterminal i Asker kommune. Tiltakene som skal gjennomføres er heving av plattformer, taktil merking, forbedret belysning og fjerning av hindringer.

1 238 000

Bærum kommune

Oppgradering av holdeplassen Sykehusveien i begge
retninger.

1 273 000

Akershus fylkeskommune

Oppgradering av Vevelstad bussterminal i Ski kommune. Tiltakene som skal gjennomføres er heving av plattform, taktil merking, forbedret belysning, lehus og fjerning av hindringer.

1 238 000

Oslo kommune

Etablering av en felles standard for taktil merking av holdeplasser for trikk. Tiltaket omhandler også implementering på 68 trikkeholdeplasser i Oslo.

1 500 000

Oslo kommune

Markering av trappeneser på 9 av T-banens sentrumsstasjoner: Carl Berner, Tøyen, Grønland, Nationalteateret, Majorstua, Forskningsparken, Storo, Sinsen og Røa.

1 240 000

Oslo kommune

Anleggelse av taktil merking til de billettautomatene i Oslo som er tilgjengelige for blinde og svaksynte.

187 000

Oslo kommune

Oppgradering av bussholdeplassen Klingenberg til universell utforming.

500 000