Kokainrekord i Oslo

Kokainen flyter i Oslo. Politiet gjør flere beslag enn noensinne og mener flere bruker stoffet enn tidligere.

Illustrasjonsfoto
Foto: Eeg, Jon / Scanpix

I fjor ble 271 personer tatt for besittelse av kokain i Oslo, og det er det høyeste antallet noengang.

-Oslo har aldri hatt et mer omfattende kokainproblem, sier seniorrådgiver i KRIPOS, Tormod Bønes.

Flere brukere

I fjor ble det beslaglagt 40 kilo kokain i Norge, noe som ikke er spesielt mye samlet sett. Det som er nytt er at mengden er fordelt på så mange beslag. Bare i hovedstaden gjorde politiet i fjor 271 beslag, og det er flere enn noengang tidligere.

Store mørketall

Politiet mener det er flere som bruker kokain enn det statistikken viser.

-Utfra den bruksfrekvensen som er rapportert ved intervju, skulle antall kokainbeslag vært høyere hos politiet og tolletaten. Forklaringen kan være at kokain brukes i større skala i miljøer der politiet ikke er på plass, sier Bønes.

Kokain øker

De siste ti årene har kokain økt sin markedsandel blant narkotiske stoffer fra 0,5 prosent til 2,8 prosent. 

- For både Oslo politidistrikt og Oslo by, og forsåvidt også for resten av landet, viser beslagsdata jevnt over en betydelig økning. Kokain er blant stoffene som har den største økningen, sier Bønes.

Kokain er et sentralstimulerende stoff som gir kraftig rus, og det er stor fare for å bli avhengig av stoffet.