NRK Meny
Normal

Klinikk brøt menneskerettighetene

Folloklinikken handlet i strid med menneskerettighetene, da en kvinne ble tvangsundersøkt og holdt innesperret for fire år siden.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Foto: Scanpix / Scanpix

Kvinnen som ba om hjelp i forbindelse med fødselsdepresjon, ble utsatt for tvangsmessig legeundersøkelse og holdt innesperret på psykiatrisk sykehus i 24 timer, skriver Klassekampen.

Nå har Oslo tingrett slått fast at handlemåten til Folloklinikken var i strid med flere punkter i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Både tvangsinnleggelsen og det at hun ble skilt fra datteren er i følge domstolen brudd med menneskerettighetskonvensjonen.

Tvunget til innleggelse

Kvinnen tok kontakt med Folloklinikken for å få hjelp. Datteren var født med en alvorlig sykdom og krevde mye pleie, og kvinnen var utslitt.

Akutteamet fra klinikken tilbød legemiddelet Zyprexa, noe kvinnen takket nei til.

- Jeg visste at dette var et legemiddel med store skadevirkninger og slett ikke det jeg hadde bruk for, sier hun.

Kvinnen fikk så en telefon fra klinikken med beskjed om å møte opp innen en time, eller bli hentet av politiet. Kvinnen valgte å møte på klinikken.

Innesperret og skilt fra datteren

Kvinnen ble kjørt fra Folloklinikken til Blakstad sykehus i følge med to politimenn. Der ble hun sperret inne på lukket avdeling i 24 timer.

Hun fikk ikke møte datteren i løpet av innleggelsen.

Bør skjerpe rutinene

I følge kvinnens advokat, Knut Rognlien, er dommen den første i sitt slag og bør få følger for helsevesenet.

- Alle leger og sykehus som har med slike saker å gjøre, må være klar over at stilltiende samtykke ikke er godt nok, sier han.