NRK Meny
Bærum rådhus
Foto: Dina Johnsen / NRK

Klimatiltak i Bærum

Oppsummert

Et uavhengig klimautvalg har på bestilling fra Bærum kommune lagt fram flere forslag til tiltak i en ny rapport.

 • Halvparten av alle p-plasser for el

  Den nye klimarapporten bestilt av Bærum kommune foreslår at halvparten av alle kommunale parkeringsplasser skal være forbeholdt el-biler fra 2020. Rapporten sier dagens kommunale parkeringskrav stimulerer til økte utslipp og må endres.

 • Solceller på alle nye skoler

  Bærums nye klimarapport foreslår at alle nye omsorgsbygg, skoler og barnehager skal bygges ut med solceller. Hensynet til best mulige miljø- og klimaløsninger skal også i stor grad bestemme byggenes beliggenhet og form.

 • Vil doble parkeringsavgiftene

  For å redusere biltrafikken innad i Bærum kommune foreslår det uavhengige klimautvalget å doble kommunale parkeringsavgifter. Formålet er å få flere reisende til å bruke kollektivtransport framfor egne personbiler.

 • Ønsker færre p-plasser i nybygg

  Et av forslagene fra Bærums uavhengige klimarapport er at antall parkeringsplasser i nye boligprosjekter reduseres. Utvalget bak rapporten mener at det ikke kan legges til rette for én p-plass til hver boenhet og familie, men at man i stedet bør ha en felles, utslippsfri bilpark tilgjengelig for alle beboere i prosjektet.

 • Kan bli bilfrie soner rundt skoler

  Det kan bli forbudt å kjøre barna helt til skoleporten i Bærum. Et uavhengig klimapanel legger i dag frem en rapport med forslag til et grønt skifte i kommunen. Et av forslagene er å danne bilfrie soner 500 meter rundt alle skolene i kommunen.