NRK Meny
Normal

Klimakritikk mot nytt politihovedkvarter

Planen om å legge hovedkvarteret i nye Øst politidistrikt til Grålum utenfor Sarpsborg får kritikk for å være klimafiendtlig. – Det legges opp til bilbruk og kollektivtilbudet er ikke godt nok, påpeker mange i høring.

Politihuset Grålum

USENTRALT: Flere myndigheter i Akershus mener det planlagte hovedsetet for Øst politidistrikt ligger for langt unna et kollektivknutepunkt.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

1. januar 2016 slås Romerike, Follo og Østfold sammen til nye Øst politidistrikt. I oktober anbefalte Politidirektoratet at hovedkontoret til det nye politidistriktet legges til Grålum, cirka tre kilometer fra Sarpsborg sentrum.

Forslaget fra Politidirektoratet (POD) har nå vært på høring. Mange uttaler her at den offentlig kommunikasjonen ikke er god nok, fordi det kun går buss til Grålum og det ligger utenfor gangavstand til kollektivknutepunktet i Sarpsborg.

Dette blir påpekt av blant annet Akershus fylkeskommune, Nedre Romerike brann- og redningsvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

– I høringsnotatet er det tatt utgangspunkt i bruk av privatbil når det gjelder reisetid til Grålum. Vi skulle ønske at det ble lagt til grunn også bruk av kollektivtransport innenfor Stor-Oslo og innenfor Øst politidistrikt, sier Johan Løberg Tofte, beredskapssjef hos Fylkesmannen.

Johan Løberg Tofte

MILJØHENSYN: – Det burde lagt større vekt på bruk av offentlig transport i vurderingen av nytt politihovedsete, sier Johan Løberg Tofte, beredsskapssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Statlige retningslinjer

Tofte stiller spørsmål ved om dette er i tråd med statens egne retningslinjer, hvor utbygginger skal legge til rette for redusert transportbehov og mer miljøvennlige transportformer:

– Vi mener bruk av kollektivtransport bør være en del av grunnlaget når man skal bestemme plassering av det nye administrasjonsstedet. Det gjelder opp mot de statlige retningslinjene, men også for å få et godt nok rekrutteringsgrunnlag fra alle de tre eksisterende operasjonssentralene i Akershus, sier beredskapssjefen.

Lokalene på Grålum er pr. i dag hovedkontoret til Østfold politidistrikt, og har cirka 150 ansatte. Hvor mange som skal jobbe her dersom lokaliseringsforslaget går igjennom, er ikke klart ennå.

Lars Haltbrekken

KRITISK: Det er oppsiktsvekkende at en statlig virksomhet som Politidirektoratet bryter statens retningslinjer, mener Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Politidirektoratet tar den endelige avgjørelsen i løpet av desember.

– Svært alvorlig

Norges Naturvernforbund har ikke deltatt i høringsrunden, men leder Lars Haltbrekken er kritisk til Politidirektoratets anbefaling.

– Det syns vi er svært alvorlig. Staten har egne mål for å redusere transportbehovet og utvikle kompakte byer. Det at et statlig organ, som i tillegg er satt til å sørge for at vi følger lov og orden, bryter med de målene og retningslinjene, det er ille, sier Haltbrekken.

Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere kritikken, fordi saken nå er til behandling.

– Bra nok kollektivdekning

Påtroppende politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, sier kollektivtilbudet til Grålum er bra nok:

Steven Hasseldal

BRA KOLLEKTIVTILBUD: – Det er gode bussforbindelser til Grålum, og gode interne kollektivløsninger i området, sier Steven Hasseldal, påtroppende politimester for Øst politidistrikt.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

– De fleste som jobber på operasjonssentralen, som vil være en stor enhet, går i turnus. Vår erfaring er at de fleste av disse benytter bil, uavhengig av kollektivtransport. Og for de som jobber dagtid er det god bussforbindelse, og gode muligheter for tog og buss.

Det skal heller ikke være publikumstjenester på Grålum, påpeker Hasseldal.