Klarer ikke å håndtere kriminaliteten

Grønland politistasjon klarer ikke håndtere all kriminaliteten innenfor sitt område, skriver statsadvokaten i Oslo i ny rapport. Politistasjonen er den største enheten i Norge i antall straffesaker.

Grønland politistasjon i Oslo har for få etterforskere og jurister til å håndtere all kriminaliteten i sitt område. Det skriver statsadvokaten i Oslo i en ny inspeksjonsrapport.

Grønland politistasjon får refs

Politistasjonen har for få etterforskere og jurister til å klare å håndtere all kriminaliteten innenfor sitt område, mener statsadvokaten i Oslo.

En grundig og helhetlig beskrivelse av alle de problemer og utfordringer som Grønland politistasjon står overfor vil sprenge rammene for en ordinær inspeksjonsrapport

Oslo statsadvokatembeter

I midten av april inspiserte Oslo statsadvokatembeter Grønland politistasjon. Hovedmålet for inspeksjonen var blant annet å se hvordan stasjonen håndterte straffesaksbehandling, arbeidsrutiner og henleggelsespraksis.

For tredje året på rad skriver statsadvokatembete at politistasjonen har for få etterforskere og jurister til å håndtere kriminaliteten i området.

27 prosent av ran på Grønland

Statsadvokat Erik Førde og advokat Pål Berg

Statsadvokat Erik Førde.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Etterforskningskapasitet er for liten og kvaliteten blir for dårlig. Vi ser jo blant annet ran og personran, nok kunne vært jobbet mer med, sier statsadvokat Erik Førde til NRK.

Etter vår oppfatning er det fremdeles slik at etterforskningskapasiteten og påtalekapasiteten på Grønland politistasjon er underdimensjonert i forhold til å håndtere kriminaliteten i Grønland krets og å utføre de arbeidsoppgaver som de er pålagt på en tilfredsstillende måte

Oslo statsadvokatembete

Det ble i 2012 totalt anmeldt 1676 ran i Norge. Over halvparten ble registrert i Oslo. Grønland hadde halvparten av dette igjen, noe som tilsier at over en fjerdedel av alle ran i Norge i 2012 ble anmeldt ved Grønland politistasjon.

Statsadvokaten mener at politistasjonen oppklarer for få saker. Under ti prosent av vinningskriminaliteten oppklares og bare to prosent av grove tyverier.

– Det er på sett og vis ganske alvorlig når prioriterte saker som ran i offentlig rom og familievoldssaker ikke får den oppmerksomhet de fortjener, sier Førde.

– Min oppgave å prioritere

Politimester Hans Sverre Sjøvold

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo sier det er hans ansvar å fordele pengene i Oslo politidistrikt.

– Det er min oppgave som politimester å prioritere innenfor de rammene vi har, sier Sjøvold.

I sommer opprettes det igjen en ransgruppe som i 2009 fikk ned antall ran. De har et stort antall straffesaker med ukjent gjerningsmann. Fra høsten får de tildelt flere stillinger, men prioriteringene er likevel harde.

– Konsekvensen kan være at vi må henlegge flere saker. Det er for mye å ta av, sier politimesteren.