Ansatte kritisk til flytting av hjertekirurgien til Rikshospitalet

Ansatte ved Ullevål sykehus er opprørt over at ledelsen vurderer å flytte hjertekirurgien til Rikshospitalet. De mener pasientene får dårligere behandling ved en sammenslåing.

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus har i dag en ene hjertekirurgiske avdeling. Nå frykter de ansatte at ledelsen flytter de til Rikshospitalet.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

De siste årene har både Ullevål sykehus og Rikshospitalet vært en del av det gigantiske Oslo universitetssykehus. Det er ledelsen ved sykehuset, som ber om at dette blir utredet.

– Det er slik at vi har hjertekirugusk både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Vi vurderer å slå sammen eller være på to steder. Vi skjønner at det skaper uro når man tar opp et slikt tema. Derfor er det viktig å ha med tillitsvalgte og brukerne, sier Kjell Magne Tveit, fagdirektør ved Oslo universitetssyke.

Ullevål er det største akutt-, beredskaps- og traumesykehuset her i landet.

– Blør i hjerterøttene

Hjertekirurgene på Ullevål gjennomførte i fjor mer enn 800 operasjoner. De er svært bekymret for forslaget som er kommet fra sykehusledelsen.

– Vi har vært vant til at hjertekirurgene er en av bærebjelkene i akuttmottaket på Ullevål. Når man diskuterer flytting til Rikshospitalet, så blør det i hjerterøttene til de som driver med denne typen hjertemedisin, sier Dag Jacobsen, overlege, Oslo universitetssykehus.