Kirken: Medlemstallet faller

I Oslo er totalt 48,7 prosent medlem av Den norske kirke. Samtidig er bare 27 prosent av de nyfødte døpt i kirken og 27,1 prosent av 15-åringene er konfirmert.