Kaster katolikkene ut av Bredtvet

Menigheten på Bredtvet ble provosert av katolikkenes oppførsel og har kastet dem ut av kirken.

Bredtvet kirke 5. okt 2012

Bredtvet kirke 5. oktober 2012.

Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Elise Sandnes

Elise Sandnes, stiftsdirektør Den norske kirke.

Foto: Den norske kirke
Øystein Johan Østby

Øystein Johan Østby, menighetsrådsleder Bredtvet.

Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Bakgrunnen for konflikten er at Den norske kirke har foreslått at de fire sognene i Grorud-området skal bli ett.

Den norske kirke må tilpasse seg at befolkningen forandrer seg og bruke ressursene sine best mulig, sier stiftsdirektøren som skrev innstillingen.

– Vi har også ønsket å legge til rette for at katolikkene skal få overta en kirke i Oslo, sier Elise Sannes, stiftsdirektør.

Mens besøkstallene i Den norske kirke synker, øker de på grunn av innvandrere i Den katolske kirke.

Og mens Den norske kirke behandler spørsmålet om salg til Den katolske kirke, har St. Hallvard katolske menighet leid og brukt Bredtvedt kirke deler av uka siden mars. Det er denne avtalen som er sagt opp av Bredtvet menighet.

Menigheten er provosert

I en e-post til Vårt Land skriver lederen for Bredtvet menighet, Øystein Johan Østby at de som menighet rives i filler.

– Det er høyere makter i Den norske kirke som bestemmer over oss. Men de har knapt snakket med oss, og ser ikke ut til å bry seg om oss, skriver menighetsrådslederen til Vårt Land.

Til NRK sier Østby at den katolske menigheten har oppført seg som om de allerede eier kirken etter bispedømmerådets vedtak i september om å overdra kirken til katolikkene.

– Spesielt innslaget som var i Østlandssendingen der de går rundt og sier «Her skal Maria stå.» Når vi fortsatt kjemper for vår eksistens, så oppleves det som veldig provoserende, sier Øystein Johan Østby.

Artikkelen fortsetter under tv-innslaget. NRKpresiserer at Pater Pål Bratbak ikke uttaler kommentaren Østby tillegger ham i innslaget.

Etter Østlandssendingens innslag der pater Pål Bratbak ser på Bredtvet kirke, ble menighetslederen så provosert at han skrev et brev.

TV-innslaget som provoserte lederen av menighetsrådet: Pater Pål Bratbak ser på Bredtvet kirke

Truet katolsk biskop i brev

25. september skrev menighetsrådet på Bredtvet brev til den katolske biskopen Bernt Eidsvig med en oppfordring om å trekke interessen for Bredtvet og se en annen vei.

Hvis vi mot formodning skulle få til svar at dere ikke ønsker å trekke deres interesse for Bredtvet kirke, vil vi måtte si opp leieforholdet med øyeblikkelig virkning. En leietager som møter en utstrakt hånd med å ville overta kirken, undergraver menighetens arbeid og eksistens, og er ikke lenger velkommen.

Menighetsrådsleder Østby i Vårt Land

Etter denne trusselen svarte den katolske biskopen at de oppfatter menighetesrådets brev som et ultimatum, og at de godtar oppsigelsen.

Hvilke kirkebygninger Den norske kirke måtte ønske å legge ut for salg, ser jeg som et internt anliggende nettopp for Den norske kirke.

Svaret til den katolske biskopen

Bispedømmerådet i Oslo har tidligere uttalt at Bredtvet kirke vil være den beste kirken å gi slipp på også fordi den ikke ligger midt i et boligområde som f.eks Rødtvedt kirke gjør.

Det er Oslo kirkelig fellesråd som til slutt skal avgjøre om katolikkene får overta kirken permanent.

- De ser for seg at kirka allerede er deres, sier menighetsrådslederen.