Katastrofevarsel på SMS

Et nytt SMS-varslingssystem skal varsle og veilede Oslos innbyggere dersom en alvorlig hendelse rammer hovedstaden.

Et nytt SMS-varslingssystem er nå tilgjengelig for Oslo kommune og politiet

Det nye systemet gjør det mulig for kommunen eller politiet å sende et SMS-varsel til alle mobiltelefoner innenfor et avgrenset område de selv velger.

Foto: Berit Roald / Henriette Mordt / NTB Scanpix / NRK

– Det har styrket vår beredskap sterkt, sier beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune.

Ann Kristin Brunborg

Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune sier at det vil være en veldig høy terskel for å sende ut SMS-varsel.

Foto: Olav Juven / NRK

Hun snakker om det nye SMS-varslingssystemet som kommunen og politiet nå har fått. Varslingen skal brukes ved hendelser som terroraksjoner, store ulykker og naturkatastrofer, både til å informere og advare. Systemet gjør det mulig å nå veldig mange mennesker i løpet av få sekunder.

– Vi kan merke av et spesifikt område på et kart hvor vi ønsker å sende ut varsel. Systemet vil da kartlegge alle mobiler som er slått på i det området. De som har norsk, svensk eller dansk SIM-kort vil få melding på norsk, mens SIM-kort fra andre land vil få melding på engelsk, forklarer beredskapssjefen.

Kommunen har fra før bare hatt muligheten til å varsle registrerte Oslo-borgere med SMS. Det nye systemet kan være langt mer effektivt enn for eksempel et varsel om «viktig melding, lytt på radio» via Sivilforsvarets gamle tyfonsystem.

– Vi testet SMS-systemet under en øvelse i 2015. Da varslet vi 120 000 mennesker, forteller Brunborg.

– Mer pålitelig enn en app

Systemet bruker mobilnettet til å sende ut tekstmeldinger og kan dermed være sårbart hvis dette svikter. Salgssjef Michael Sargeant i Unified Messaging Systems, selskapet som driver systemet, sier det likevel er mer pålitelig enn app-løsninger i andre land.

Michael Sargeant

Salgssjef Michael Sargeant hos Unified Messaging Systems sier at SMS-varsling er langt mer pålitelig enn en app.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Utfordringen med apper er at du bevisst må søke opp, laste ned og installere dem. Vi som enkeltpersoner må gjøre en handling og det er vi ikke alltid like flinke til. Under terroraksjonen i Nice hadde man store problemer med appen de bruker i Frankrike. De brukte tre timer på å levere ut meldingen til de få som hadde appen installert på telefonen, ifølge Sargeant.

SMS-systemet skal i utgangspunktet varsle i løpet av få sekunder, men Sargeant forteller at det i noen tilfeller kan ta lengre tid.

– Dersom man varsler et stort område vil det ta lengre tid enn om man varsler et mindre område, men det er fortsatt bare snakk om minutter.

Høy terskel

Beredskapssjef Brunborg forsikrer om at de også er forberedt på situasjoner der mobilnettet eller internett svikter.

– Da vil vi varsle folk med gammeldagse metoder, sier hun.

Brunborg forteller at det vil være svært høy terskel for å sende ut varslinger via det nye systemet.

– Det vil være i situasjoner hvor liv og helse er truet og hvor det er hensiktsmessig å gå ut med varsling til publikum.

Det er Beredskapsetaten og beredskapssjefen som sammen med byrådet vil avgjøre om varsel skal sendes ut.

Sirene varslingsprøve

Sivilforsvarets nettverk av tyfoner har i lang tid blitt brukt som varslingssystem for myndighetene.

Foto: DSB