NRK Meny
Normal

Kappes om å kapre Aker-folket

Oslo-politikerne kappes om å være mest for en gjenåpning av Aker sykehus. Lengst går Carl I. Hagen, som vil ha tilbake Aker som lokalsykehus for Groruddalen innen ett år.

Aker sykehus i 1. mai-toget

GIR ALDRI OPP: Aker sykehus Venner har aldri gitt opp kampen for å gjenåpne sykehuset. Her Bodil Nordvik fra 1. mai-toget i fjor.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi har ventelister, køer og korridorpasienter på sykehusene. Det er for liten kapasitet på Ahus til bydelene i Groruddalen. Vi trenger bedre kapasitet raskt, sier Carl I. Hagen (Frp).

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen (Frp) vil at Groduddølene skal slippe å reise til Ahus innen ett år.

Foto: Olav Juven / NRK

Fem år etter nedleggelsen som lokalsykehus for Groruddalen og Follo, ligger Aker nok en gang an til å bli et hett valgkamptema.

Toneangivende politikere som Oslo Arbeiderpartis leder Jan Bøhler og Høyres byrådsleder Stian Berger Røsland har lagt en gjenåpning i potten, og nå hever Fremskrittspartiet budet.

– Aker sykehus må gjenåpnes som lokalsykehus så snart som mulig og innen første halvår 2016, sier Hagen.

– Urealistisk

Øystein Eriksen Søreide

Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H) mener det vil ta tid å bygge et nytt lokalsykehus på en forsvarlig måte. Han liker ikke tidskravet til Hagen.

Foto: Edin Babic / NRK

– Vi er helt enige med Frp i at Oslo trenger et nytt lokalsykehus og vi trenger det raskt, sier Oslos helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

Han mener likevel at forslaget fra Frp er urealistisk og må avvises fordi det allerede er mye annen helsevirksomhet i de tidligere sykehusbygningene. I dag er det over 1000 ansatte og 200 senger i drift.

– Det er ikke mulig bare å flytte det ut, men tomten er stor og kan brukes. Vi har sagt at det er en mulig og naturlig lokalisering av et nytt lokalsykehus, sier Søreide.

Slik det er i dag har Oslo kommune ingen makt eller myndighet over Oslo-sykehusene. Det Hagen vil er at bystyret skal kreve at regjeringen, som sykehuseier, skal instruere Oslo universitetssykehus om å gjenåpne Aker innen ett år.

– Jeg syns det er merkverdig at Søreide går imot et slikt forslag når Stian Berger Røsland i Akers avis Groruddalen har gått inn for at man burde se på å gjenåpne Aker, sier Hagen.

Aker sykehus

FLYTTET PASIENTENE: Aker sykehus ble lagt ned for fem år siden. Pasientene fra Follo og groruddalsbydelene Grorud, Stovner og Alna ble overført til Akershus Universitetssykehus (Ahus), pasientene fra Bjerke ble overført til Ullevål.

Foto: Erik Engen / NRK

– Kan ikke sitte passive og vente

Etter press fra byrådet, vedtok sykehusets styre i desember å utrede muligheten for et nytt lokalsykehus i Oslo øst eller sør, der Aker-tomta er én mulighet. Å la disse prosessene gå sin gang, er ikke godt nok for Hagen.

– Vi må gripe inn og ikke være passive vitner til at byråkrater driver prosesser i 15 år. Dette er praktisk mulig. Dessuten er det store arealer der, man kan smelle opp noen bygninger i løpet av et par år, sier Hagen.

Byråd Søreide presiserer at det ikke er intensjonen om gjenåpning han går imot, men tidsaspektene til Hagen. Søreide sier at Oslo universitetssykehus på kort sikt ser på muligheten for å utvide kapasiteten på Lovisenberg og Diakonhjemmet.

– Skal du bygge et godt lokalsykehus på en forsvarlig måte må det nødvendigvis ta noe tid, sier helsebyråden.