NRK Meny
Normal

Kan ha rømt til utlandet

Oslopolitiet tror at flere at de som er etterlyst for overfallsvoldtekter den siste tiden kan ha stukket til utlandet.

Etterlyst etter flere voldtektsforsøk i Oslo
Foto: Fantomtegninger: Politiet i Oslo

Det er ikke uvanlig at mistenkte, siktede, tiltalte og dømte i voldtektssaker flykter fra landet.

Ni menn etterlyst

Totalt er ni menn etterlyst internasjonalt, og politiadvokat Sven T. Røer ved Oslo politidistrikt har selv jobbet med mange saker der de har sterke nok beviser til å dømme gjerningsmannen, men ikke får tak i vedkommende.

- Jeg har jobbet med voldtektssaker i mange år, og vi ser at de mistenkte, siktede eller tiltalte forsvinner eller forlater landet. Det kan skje under etterforskningen eller også etter dommen er falt. De fleste av disse reiser til et annet land, sier polititadvokaten til NRK Østlandssendingen.

- Det er et fenomen som er sterkt å beklage, ikke minst av hensyn til fornærmede, sier Røer.

Rømmer fra politiet

Han sier at det ikke er usannsynlig at de som politiet etterlyser i disse dager, etter voldtektsforsøkene i Oslo, kan ha rømt til utlandet.

- Det kan man absolutt tenke seg. Det er snakk om personer med innvandrerbakgrunn, sier Røer.

- Også på dette stadiet, før politiet har identifisert dem, så vil det være mange som ser sitt snitt til å rømme eller reise fra landet, fordi de mener det er en risiko for å bli identifisert som gjerningsmenn, tror Røer.

Overfallsvoldtekter og voldtektsforsøk i Oslo siden nyttår:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Trykk på markørene for å få mer informasjon.

- Dette er uholdbart

Medlem av justiskomiteen på Stortinget André Dahl mener at regjeringen sammen med politiet må se på saken.

- Jeg synes regjeringen i samråd med politiet bør finne systemer som gjør det mulig å holde dem lenger. I det minste må man sørge for at de ikke kommer seg ut av landet. Man kan for eksempel sjekke bruken av falske pass og samarbeide med utenlandske politimyndigheter. For dette er helt uholdbart, sier Dahl.

- Det gjør at folk mister respekten for politi, påtalemyndighet og rettsvesen. Det er en situasjon de kvinnene som blir utsatt for voldtekt, ikke kan leve med, sier Dahl.

André Oktay Dahl (H)
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Et nytt overgrep mot offeret

Når gjerningsmennene forsvinner, får det store konsekvenser. Voldtektssaker blir ikke oppklart og man får ingen dom selv i saker med svært sterke beviser. Røer trekker fram de store konsekvensene det får for de fornærmede.

- Det oppleves som et forsterket overgrep. Det er mange typer overgrep de fornærmede opplever, som å ikke bli trodd, eller at saken tar lang tid. Men det at man har vært igjennom en rettsbehandling og forklart seg, og så opplever at personen får valget: skal jeg bli og ta straffen, eller reise vekk, det oppleves veldig sterkt, sier han.

Ikke nok å ta passet

Politiadvokat Sten Røer mener løsningen ligger i å senke terskelen for varetektsfengsling.

- Dette er folk med en løsere tilknytning til Norge. Politiet har kanskje ikke gjort alt vi kunne, men vi har forsøkt å varetektsfengsle.

- Man kan tenke seg å beslaglegge pass eller innføre meldeplikt, men det er ikke tilstrekkelig for å hindre folk i å reise fra landet. Det vanskeliggjør utreise, de fleste klarer allikevel å reise, på en eller annen måte, sier Røer.