Kan gi mindre behov for nye gigantsykehus

Kampen om Oslo-sykehusene går inn i en avgjørende fase. Nå tar Venstre og KrFs Oslo-topper til orde for noe de mener vil gjøre behovet for nye gigantsykehus mindre.

Hallstein Bjercke og Espen Andreas Hasle

BRUK DE PRIVATE: Lovisenberg og Diakonhjemmet er viktige for at Oslo-folk skal ha et best mulig helsetilbud med skikkelig kapasitet i framtida, mener Hallstein Bjercke (t.v) og Espen Andreas Hasle. Her foran Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Foto: Olav Juven / NRK

Nøkkelen ligger ifølge Hallstein Bjercke (V) og Espen Andreas Hasle (KrF) hos de to store, private sykehusene i hovedstaden. De er allerede i dag lokalsykehus for til sammen seks bydeler.

Listetoppene ved høstens valg vil at Diakonhjemmet Sykehus i tillegg blir lokalsykehus for bydel Nordre Aker. Lovisenberg Diakonale Sykehus bør få ansvar for Sagene på permanent basis.

Gode sykehus

– Lovisenberg og Diakonhjemmet som to ideelle sykehus i Oslo må få en større plass i framtidas sykehustilbud. Det har vi gitt tydelig beskjed til våre stortingsrepresentanter om, sier Bjercke.

– Først og fremst fordi de er gode sykehus som leverer høy kvalitet til Oslos innbyggere, sier Hasle.

– Vi i KrF er opptatt av ideelles stilling i velferden generelt. I Granavolden-erklæringen sier vi tydelig at ideelle skal få en større plass i helsevesenet. Dette er den første saken hvor vi virkelig kan vise det i praksis, sier han.

Både ideelle og private tjenester er viktige, likeverdige partnere og kan avlaste og redusere helsekøene i det offentlige.

Regjeringsplattformen til H, Frp, KrF og V.

Ullevål-alternativet

I morgen tar Stortingets helse- og omsorgskomité stilling til forslaget fra Rødt, SV og Senterpartiet om å tvinge gjennom en full utredning av det såkalte Ullevål-alternativet.

Det innebærer å bygge ut dagens Ullevål i kombinasjon med nytt lokalsykehus på Aker som alternativ til Helse Sør-Østs plan om nye store sykehus på Aker og Gaustad.

Å gi de to ideelle sykehusene ansvar for nær 100.000 nye innbyggere vil endre forutsetningene for hele debatten, mener Venstre- og KrF-duoen.

– Kan bygge mindre

– Det vil bety at Oslo universitetssykehus kan nedskalere sine egne planer og ikke ha behov for like stort areal.

– Premissene som lå til grunn for at man konkluderte med en gigantutbygging på Gaustad, kan bli annerledes, sier Hallstein Bjercke.

De to tar ikke stilling i striden mellom Ullevål og Gaustad nå, men støtter kravet om en full Ullevål-utredning.

Gaustad skisse

KAN GJØRES MINDRE: Å la de private sykehusene gjøre mer enn det Helse Sør-Øst legger opp til kan gjøre behovet for gigantutbygging på Gaustad mindre, påpeker Hallstein Bjercke.

Foto: Ratio/Arkitema

Ønske fra flere

Idéen om å overføre nye bydeler til Lovisenberg og Diakonhjemmet er ikke noe Venstre og KrF har suget av eget bryst.

Sykehusene selv ønsker det i sine utviklingsplaner. Og både de aktuelle bydelene og Oslo bystyre har bedt om det.

Men sykehusgiganten sier nei.

Ikke i planene

– Det ligger ikke i planene, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich.

Han sier at Lovisenberg og Diakonhjemmet i stedet skal gjøre mer for pasientene som allerede tilhører dem. De får i dag mye av behandlingen sin ved andre sykehus, for eksempel medikamentell kreftbehandling og dialyse.

– Tanken er at de skal være mer helhetlige lokalsykehus for sine pasienter. De som har de to sykehusene som sine lokalsykehus, skal få flere av tjenestene sine på ett sted, sier Frich.

Ja takk, begge deler

De private sykehusene er rede til både å gjøre mer for de pasientene de allerede har og ta ansvar for et større opptaksområde.

– Vi kan være i stand til å gjøre begge deler, sier administrerende direktør ved Diakonhjemmet Sykehus, Anders Mohn Frafjord.

– Vi stiller oss positive til å gjøre det våre oppdragsgivere ber oss om. Det er tydelige signaler om at både Helse Sør-Øst, Stortinget og Oslo kommune ønsker å bruke oss mer. Det synes jeg er bra.

– Diskusjonen nå går på hvor mye mer vi skal gjøre. Da har bydel Nordre Aker kommet opp, og vi er åpne for å diskutere det også, sier Frafjord.