Kan gå ut over akuttinnleggelser

Akuttpasienter kan bli skadelidende fordi utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehusene mens de venter på sykehjemsplass.

Eldresenter
Foto: Paal Audestad/Aftenposten / Scanpix

Det er for mange utskrivningsklare pasienter på sykehusene i Oslo og Akershus. Sykehusene er snart så belastet at de ikke klarer å ta hånd om de mer akutte innleggelsene. 

 

- Dette kan bli så alvorlig at sykehusene ikke greier å ivareta ansvar for akuttinleggelser på grunn av pasienter som blir liggende på overtid, sier Folke Sundelin, avdelingsdirektør for Helse øst til NRK Østlandssendingen.

Fare for pasientenes helse

I følge Sundelin er situasjonen spesielt ille på Diakonhjemmet sykehus. Der sitter 67 pasienter og venter på å bli skrevet ut. I følge Avdelingssjef Lillanna Engzelius ved Diakonhjemmet kan det å vente på å bli skrevet ut få store konsekvenser for pasientene.

 - Vi utsetter dem for en risiko, rett og slett fordi de gjerne er pasienter som har lavt immunforsvar fra før, og de er gamle og grebekkelige. Når de i tillegg blir liggende, er det fare for sykehusinfeksjoner. Så det er en risiko å bli liggende her utover det man må, mener hun.

Oslo kommune har skylda

Oslo Kommune har bare nådd halvparten av målet om hvor mange korttidsplasser på sykehjem som bystyret ønsker.

Av fem tusen sykehjemsplasser skulle tusen av dem være for korttidsopphold. I dag er bare seks hundre av dem tilregnet korttidspasienter. Sundelin mener Oslo Kommune må ta mye av skylda for problemene og at de ikke har gjort jobben sin. 

 - Hadde de greit å bruke sykehjemmene variert med den korttidsandelen som de skal, så hadde dette problemet vært løst, sier Sundelin.

Skylder på sykehusene

Helsebyråd i Oslo, Sylvi Listhaug, mener at sykehusene selv må ta noe av ansvaret for at det nå er flere pasienter på vent.

- Antallet utskrivningsklare pasienter har økt som følge av at sykehusene skriver dem ut raskere. Det har vært ett av stridstemaene vi har tatt opp med sykehusene, sier hun.

Onsdag møtes alle direktørene ved sykehusene i Oslo og Akershus for å drøfte situasjonen og eventuelt foreslå et nytt samarbeidsprosjekt med Oslo kommune.

- Hvis vi ikke klarer dette er vi ille ute, sier Sundelin.