Kan danse av glede

De fleste kulturinsitusjoner i Oslo får økt sine bevilgninger neste år. Dansens hus i Oslo får 28, 2 millioner kroner. Det er en økning på mer enn 9 millioner fra i fjor.

Dans
Foto: Øyvind Strand Endal / NRK

Nasjonalmuseet skal bruke 23 millioner kroner mer til blant annet sikring av museet.

Kunsthøyskolen i Oslo får 200 millioner kroner til å fullføre siste byggetrinn i anlegget på Seilduksfabrikken slik at skolen blir samlet.

Universitetsmuseene i Oslo får 18 millioner kroner til vedlikeholdsarbeider.

Sikring og drift i nye lokaler

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design får en økning i budsjettforslaget for 2008 på 23,5 millioner kroner.

Økningen skal bl.a. finansiere tiltak for bedring av museets sikrings- og bevaringsforhold og drift av virksomheten i nye lokaler på Bankplassen 3.

Økning for Oslo- og Jødisk museum

Av museene i Oslo er det ellers foreslått økninger på 0,8 millioner kroner til Oslo museum og 0,4 millioner kroner til Jødisk museum i Oslo.

Oslo-filharmonien

Oslo-filharmonien

Foto: Arash A. Nejad / Scanpix

9,2 millioner mer til dansen

Dansens Hus som planlegges åpnet i februar 2008, foreslås med et tilskudd i 2008 på 28,2 millioner kroner, en økning på 9,2 millioner kroner.

Tilskuddet til Oslo-Filharmonien er foreslått med en økning på 8,9 millioner kroner.

Stor økning for Nationaltheateret

Til Nationaltheatret foreslås det en økning på 8,5 og til Det Norske Teatret 7,9 millioner kroner.

3 millioner kroner av økningen for hver av institusjonene skal dekke utgifter ved å lånefinansiere ekstraordinære utbedringsbehov.

Mer til Kammermusikkfestivalen

Oslo Kammermusikkfestival foreslås med fast tilskudd på statsbudsjettet for 2008 med 1,2 millioner kroner, en økning på 0,3 millioner kroner fra 2007.

Det Norske Kammerorkester foreslås med en økning på 1,2 millioner kroner. Cikada og Oslo Sinfonietta er foreslått med et samlet tilskudd på 2 millioner kroner.

Nobels fredssenter får tilskuddet økt med 4 millioner kroner i budsjettforslaget.

Nobels Fredssenter
Foto: NRK

Økning for flerkulturelle tiltak

Det er også lagt inn forslag om økninger til diverse flerkulturelle tiltak, herunder Agenda X, Center for Afrikansk Kulturformidling, Du Store Verden!, Cosmopolite Scene og Nordic Black Theatre. Stiftelsen Horisont/Mela foreslås som knutepunktfestival med et tilskudd i 2008 på 3 millioner kroner.

Tilskuddet til riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans er foreslått økt med 1 million kroner.

Publikum mela melafestivalen 2006
Foto: Stiftelsen Horisont / Mela