NRK Meny

Kan bli dyrere kollektivreiser

Det kan bli dyrere å reise kollektivt i Oslo og Akershus. Etter det NRK Østlandssendingen kjenner til er en viss prisøkning også på kollektivbillettene tema i Oslopakke 3-forhandlingene. For å finansiere vei- og kollektivinvesteringene ligger det an til en betydelig økning i bompengetakstene. Flere skal ha tatt til orde for at det er urettferdig at bilistene må ta hele belastningen.