NRK Meny
Normal

Kamp om hemmelighold

Flere av advokatene til de siktede etter politiets gjengaksjon var kritiske til politiets hemmelighold da spørsmålet om videre varetektsfengsling ble behandlet i Oslo tingrett fredag.

Politiaksjon på Furuset
Foto: NRK

 

Bak lukkede dører i retten fredag ba politiet om nye uker i varetekt for sju av de siktede etter den omfattende aksjonen mot gjengmiljøet i Norge og Brasil for fire uker siden.

Etterforskerne vil ha fortsatt varetekt for fire av brødrene i B-gjengen, deres foreldre og for en norsk 54 år gammel mann.

For alle utenom 54-åringen, krever politiet fire nye uker i varetekt, men med ulike krav om hvor lenge de skal sitte isolert i varetektstiden.

Oppblåst

- Dette er den mest oppblåste saken jeg noensinne har vært borte i. Jeg føler at politiet har lurt mediene i denne saken, sier advokat Vidar Lind Iversen.

Han er forsvareren til den ene av de siktede brødrene som er utpekt som en hovedmann. Under fengslingsmøtet gikk ikke Iversen med på politiets krav om lukkede dører i retten. Dommeren derimot, mente at politiet hadde gode grunner til at presse og tilhørere ikke skulle overvære rettsmøtet og ga dem medhold.

Også flere av forsvarerne for de andre som er siktet i saken, protesterte mot politiets framgangsmåte fredag.

- Mange av forsvarerne har protestert på at dokumentene fra etterforskningen er hemmelige, og at de ikke kan fortelle sine klienter hvilke bevis vi har mot dem, sier politiadvokat Olav Hovstad til NTB.

- Min klient har forklart seg for politiet, men det er ikke mulig for noen å huske detaljer fra økonomien sin sju år tilbake uten å ha tilgang på dokumentasjon, sier Vidar Lind Iversen.

Ukjente bevis

Advokat Abdelilah Saeme er forsvarer for den eldste av de pakistanske brødrene som er sentrale i saken. Saeme argumenterte i retten med at det ikke var noen grunn til å holde dørene stengt.

Ettersom politiet har lagt et lokk av hemmelighold over etterforskningen, er alle dokumentene i saken klausulert, det vil si at den siktede ikke har tilgang til å vite hvilke bevis politiet sitter på. Siden han ble fengslet, har politiet utvidet helerisiktelsen mot 30-åringen som er eldstemann av brødrene.

Utvidet siktelsene

- Etter å ha gjennomgått en del av det beslaglagte materialet i saken, mener vi det er grunnlag for å utvide siktelsen fra å omfatte heleri av 205.000 kroner til 713.000 kroner, sier Hovstad.

Også for alle de andre er siktelsene endret. De fleste er blitt siktet for mer omfattende forhold enn tidligere. Den nest yngste av brødrene (22) har imidlertid fått siktelsen redusert.

- Han har forklart seg åpent om sin økonomi og redegjort for beløpene vi har spurt ham om på en grei måte, sier politiadvokat Hovstad.