Jubel for nytt politihovedkvarter til Ski

Gleden er stor i Ski, etter at Politidirektoratet har bestemt å plassere hovedsetet for nye politidistrikt Øst i Follo-byen.

Tuva Moflag og Arne Jørgen Olafsen

GLAD DAG: Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap) og politimester i Follo, Arne Jørgen Olafsen, gleder seg over at Ski får hovedkontoret til Øst politidstrikt.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Onsdag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård hovedsetene til de nye politidistriktene, som opprettes 1.januar 2016.

I oktober kom Politidirektoratet (POD) med sin anbefaling om nye politihovedseter, og da ble Grålum ved Sarpsborg utpekt som hovedsete for Øst politidistrikt.

Nå har POD landet på at Ski er best egnet som hovedsete for Øst politidistrikt.

Det er kun to av tolv politidistrikter som har fått endret sine hovedseter etter en høringsrunde. Den andre endringen skjedde for Sør-Øst politidistrikt, der hovedsetet ble omplassert fra Drammen til Tønsberg.

– Utrolig glad

– Vi er utrolig glad for at våre argumenter nådde fram, sier ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap).

– Det som står fram som det kanskje aller viktigste argumentet, er at Ski ligger mest sentralt plassert i det nye politidistriktet, og at Ski kan nås med kollektivtransport for alle de ansatte. Det var den ideelle plasseringen med tanke på reisevei for de ansatte, sier Moflag.

Avtroppende politimester i Follo politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen er også fornøyd med beslutningen:

– Jeg er glad for at det ble tatt en så god avgjørelse, på vegne av hele det nye Øst politidistrikt. Nå sikrer vi et godt rekrutteringsgrunnlag, først og fremst til operasjonssentralene, men også til andre viktige posisjoner i det nye politidistriktet.

Nye fakta

Endringer i beslutningsgrunnlaget gjorde at Politidirektoratet flyttet hovedsetet i Øst fra Grålum til Ski, opplyste politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse onsdag.

Odd Reidar Humlegård

BESLUTNING: Høringssvar og nye fakta gjorde at Politidirektoratet endret hovedkvarterert for Øst politidistrikt, opplyser politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Nye opplysninger om kostnader og bygningsmassen i Ski, samt behovet for å beholde viktig kompetanse blant de ansatte var noen av årsakene til at vi valgte Ski, sier Humlegård.

– Mulighetene for å rekruttere operasjonsledere fra både Romerike og Sarpsborg, som kjenner politidistriktet godt, var en faktor som spilte inn.

Ifølge Humlegård lå de to lokaliserings-alternativene ganske jevnt da forslaget ble sendt ut på høring 5.oktober.

Hovedsetet bli kontor for politimesteren og hans stab, samt operasjonssentralen. Til sammen får Øst politidistrikt om lag 3000 ansatte.

Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten (Ap), kjempet for det tredje lokaliseringsalternativet, som var Lillestrøm:

– Vi skulle jo selvfølgelig ønsket at det ble Lillestrøm, men jeg er glad for at det kom til Akershus.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård understreker at lokaliseringen av de nye politihovedsetene ikke får noen betydning for publikum.

Ski politistasjon

TIL FOLLO: Politimesteren for Øst politidistrikt får sitt kontor her på Ski politistasjon.

Foto: Arezo Naghavian/NRK