Jobbet gratis på sykehjem i Oslo

Seks kommunale sykehjem i Oslo har brukt utenlandsk arbeidskraft uten å betale en krone i lønn.

Sykehjem (Illustrasjonsfoto)

Praksisen kan ha foregått på flere sykehjem enn det som nå er oppdaget.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Det var i forrige uke det begynte å gå rykter om at filippinske helsearbeidere jobbet gratis ved ett av Oslos sykehjem. Sykehjemsetaten satte i gang undersøkelser som så langt har avdekket ubetalt hospitering uten formelle avtaler ved seks kommunale sykehjem.

Sykehjemsetaten legger seg flat, men sier at dreier det seg om personer som har selv har oppsøkt sykehjemmene for å praktisere norsk.

Ville lære norsk

– Enkeltpersoner har henvendt seg til sykehjemmene med ønske om å hospitere for å lære norsk, men de har ikke erstattet våre ansatte og har ikke gått inn i noen turnus. Vi ser alvorlig på situasjonen, sier direktør i etaten, Bente Riis.

– Men har de likevel gjort arbeid de burde hatt betalt for?

– Det er mange arbeidsoppgaver på et sykehjem. Jeg kan ikke utelukke at de har gjort arbeidsoppgaver, men de har ikke erstattet vårt faste personell, sier Riis.

Les også: Eldrebølgen treffer i 2020 | Jakter på underbetaling i Oslo

– Grov utnytting

Erling Folkvord i partiet Rødt

Erling Folkvord (Rødt) mener praksisen som er avdekket åpner for misbruk og utnytting.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Erling Folkvord fra partiet Rødt reagerer sterkt på praksisen.

– Det er grov utnytting når en person utfører arbeid for Oslo kommune uten å få betalt, sier Folkvord.

Sykehjemsetaten har hospiteringsavtaler med NAV, arbeidstreningsbedrifter og utdanningsinstitusjoner. I tilfellene som nå er avdekket var ingen formelle avtaler på plass.

Har sluttet å ta inn folk

Bente Riis mener og tror at hensikten fra sykehjemmenes side har vært å hjelpe disse menneskene, men sier at både manglende betaling og manglende kvalitetssikring av den helsefaglige bakgrunnen er problematisk.

– Begge deler er utfordrende og uakseptabelt. Det er i strid med vår arbeidsgiverpolitikk, sier Riis.

– Hva gjør dere for å forsikre dere om at dette ikke skal skje igjen?

– Vi går nå gjennom rutinene våre for å sikre at dette ikke skal skje igjen. Praksisen har opphørt, sier hun.

Les også: - Eldre innvandrere har andre behov | - Ikke klar for den nye eldrebølgen

Kan være mer omfattende

Saken kan ha større omgang enn det som til nå er avdekket. Sykehjemsetaten har så langt bare kartlagt forholdene ved de kommunalt drevne institusjonene.

Sykehjem som er konkurranseutsatt eller drives av frivillige organisasjoner skal også gjennomgås.

– Det er utmerket at personer som trenger norskopplæring får det, men dette er så formløst at de som blir trukket inn i det blir gående uten rettigheter, og det åpner for utnytting og misbruk, sier Folkvord.

Etaten kan heller ikke utelukke at noen sykehjem kan ha brukt arbeidskraft uten oppholds- og arbeidstillatelse. Ryktene ved det første sykehjemmet gikk ut på nettopp dette, men det er avkreftet, ifølge Bente Riis. Ved de øvrige sykehjemmene er denne siden av saken ennå ikke undersøkt.

Les også: Eldre får bestemme selv | Litauer jobbet for 17 kroner timen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.