NRK Meny
Normal

Jernbane og vei må utredes og sikres, ny rullebane slipper lettere unna

Ullensaker kommune og Naturvernforbundet reagerer på at Avinor ikke må utrede en tredje rullebane på Oslo Lufthavn like grundig som andre store samferdselsprosjekter.

Oslo Lufthavn

UTVIDE: Avinor ønsker å bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn til 15 milliarder kroner innen 2030. Da viser beregningene deres at flyplasser kommer til å ha ti millioner flere reisende i året.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Når det skal bygges veier eller jernbane her i landet for over 750 millioner kroner må utbyggingen kvalitetssikres med en såkalt «konseptvalgutredning» og påfølgende ekstern kvalitetssikring. Slike prosjekter inkluderer også høringsrunder der samfunnet kan komme med innspill.

Tom Staahle

Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp) reagerer på at Avinor ikke må utrede en tredje rullebane like grundig som andre store samferdselsprosjekter.

Foto: Edin Babic / NRK

Når Avinor skal bygge ny rullebane på Oslo Lufthavn til 15 milliarder kroner, et prosjekt som vil få store trafikale og miljømessige konsekvenser, slipper de å gjennomføre like grundige undersøkelser og sikringer.

Det faller ikke i god jord i Ullensaker kommune etter at Samferdselsdepartementet nylig bestemte at en eventuell ny bane skal bygges i Ullensaker.

– Jeg mener at man må utrede andre alternativer også. Man må se på dette i et folkehelseperspektiv og se på fornuftig bruk av dagens to rullebaner på Gardermoen, sier ordfører Tom Staahle (Frp) i Ullensaker kommune.

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, forteller at like store prosjekter i andre transportsektorer må gjennom en grundig utredning og sikring.

Foto: Naturvernforbundet

Han får støtte fra Naturvernforbundets fagsjef, Holger Schlaupitz.

– Jernbanesektoren og veisektoren må dokumentere behovet for utbygging, se på alternativer til å bygge ut, vurdere om trafikken kan reduseres eller flyttes til andre transportformer. Det er svært beklagelig at Avinor slipper det, mener Schlaupitz.

– Trenger ikke flere utredninger

Avinor avviser derimot at det er behov for flere store utredninger av om, hvor og når det skal bygges.

Jon Sjølander, Konserndirektør strategi Avinor

Jon Sjølander, konserndirektør for strategi og utvikling i Avinor, sier de har gjort alle nødvendige undersøkelser.

Foto: Avinor

– Vi har en god faglig dokumentasjon for anbefalingen om ny rullebane i 2030 og hvilket alternativ for ny rullebane som er best, sier Jon Sjølander, konserndirektør for strategi og utvikling i Avinor.

Han forteller at Avinor har gjennomgått alt som er nødvendig for utvidelsen.

– Vi har sett på hva situasjonen vil være hvis man ikke bygger rullebanen, hvilke alternativer som foreligger og andre mulige transportformer. Disse vurderingene er gjort i en rapport som vedlegges Nasjonal Transportplan, forteller Sjølander.

Mange motstandere

I Ullensakers nabokommune i vest, Nannestad, pustet 200 huseiere lettet ut over avgjørelsen om å legge rullebanen i øst, men ordfører Staahle forstår lite av departementets vurdering.

– Det er ingen tvil om at det er langt flere mennesker som vil bli berørt på det østre alternativet enn det vestre, mener han.

Staahle kan imidlertid trøste seg med at det er langt ifra sikkert at planene blir virkelighet selv om Avinor gjerne vil ha ny rullebane. Venstre er motstandere av en tredje rullebane og har sagt at de vil stå imot et ja fra regjeringen.

I opposisjonen har SV også meldt sin motstand. Senterpartiet er delt i spørsmålet, men fylkeslaget i Akershus er klare motstandere. Bystyret i Oslo har vedtatt et nei til utvidelsen.

I tillegg har Miljødirektoratet og flere miljøvernorganisasjoner sagt nei til ny rullebane.

Flyfoto av Oslo Lufthavn med planlagt tredje rullebane innfelt

Slik skal det se ut hvis man bygger en tredje rullebane øst for dagens flyplass.

Foto: Google Maps / Avinor