Jegere føler de blir beskyldt for ulvedrap

Østmarka elgregion føler seg indirekte anklaget for å ha skutt hannulven som er sporløst forsvunnet fra skogområdet.

Ulvehannen i Østmarka

FORSVUNNET: Denne hannulven, som er far til to ulvevalper som lever i Østmarka, er ikke observert på veldig lenge. Bildet er tatt i januar.

Foto: Vidar Tveterhagen

– Forskning har vist at den naturlige dødeligheten på alfadyr ligger på fire-fem prosent. De aller fleste blir skutt i lovlig eller ulovlig jakt.

Det sa Ida Glemminge, regional rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, til NRK i går da det ble kjent at hannulven i Østmarka ikke har vært observert på lang tid.

Det reagerer Geir Bylterud i Østmarka elgregion kraftig på. Han mener Statens naturoppsyn beskylder jegerne for å ha skutt ulven.

– Jegerstanden i Østmarka blir indirekte beskyldt for at ulven ikke er til stede. Det er uheldig og lite konfliktdempende å komme med slike uttalelser, sier Bylterud.

Leder i Østmarka elgregion, Knut Johansson, sier til NRK at de stiller seg bak dette.

Geir Bylterud i Østmarka elgregion

Jeger Geir Bylterud og Østmarka elgregion sier til NRK at de føler seg mistenkeliggjort.

Foto: Privat

Heftig debatt

Han reagerer på Glemminges uttalelse om at de fleste ulver blir skutt.

Etter at NRK publiserte saken har debatten rast i sosiale medier, og det har Bylterud fått merke.

Han mener uttalelsene til Glemminge gjør at ulveaktivister og andre får vann på mølla. Jegerne føler seg mistenkeliggjort.

Ulvemor med to valper fanget opp av viltkamera på sentralt sted i Østmarka.

ULVEVALPER: Videoen viser ulvemor og de to valpene som ble fanget opp av et viltkamera i Østmarka i sommer. På videoen kan vi se at ulvetispa har oppdaget noe, sannsynligvis viltkameraet, og står og lurer litt.

– Kan ha falt gjennom isen

Jegeren minner om at ingen vet hva som har skjedd med ulven, eller om det har tilstøtt den noe.

Selv mener han at ulven ble observert i Enebakk i midten av oktober. Han rapporterte observasjonen til databasen Skandobs.

– Den kan ha gått gjennom isen og druknet.

Bylterud sier også at ulven kan ha havnet i en konfrontasjon med en elg, men han tror det er usannsynlig at ulven er skutt.

– Vi følger Norges lover med at det skal være ulv i Østmarka. Og det må vi forholde oss til.

Ønsker ikke å beskylde noen

Statens naturoppsyn sier til NRK at de slett ikke har ment å beskylde noen for å ha skutt hannulven i Østmarka.

– Vi prøver å uttale oss på generelt grunnlag. Vi har ikke mulighet til å konkludere med hva som er situasjonen for denne ulven. Vi går ut med det vi har av registreringer og ikke-registreringer over tid.

– Jeg viste til forskning på hva som har blitt avdekket når det kommer til ulvers skjebne i hele Skandinavia, sier Ida Glemminge, regional rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn.

Forskningen fra Skandulv viser blant annet at det er svært få ulver som dør av naturlige årsaker, ifølge Glemminge.

Ida Glemminge, Statens Naturoppsyn

AVVISER BESKYLDNINGER: – Vi har overhodet ingen intensjon om å beskylde noen for noe i denne saken. Hva som er status for denne ulven kan vi ikke si sikkert, sier Ida Glemminge, regional rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn.

Foto: Fredrik Buer / NRK