- Skal bygge seg opp som alternativ

Jan Simonsen er ikke medlem av Demokratene, men topper deres stortingsvalgs-liste for å hjelpe partiet.

Jan Simonsen
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Jeg stiller på førsteplass på deres liste fordi det er viktig at partiet får flest mulig stemmer, og dermed økonomisk støtte fra myndighetene, til å bygge seg opp som et alternativ til kommende valg, og en viktig vaktbikkje for dagen partier, spesielt i innvandringspolitikken, sier Simonsen.

Jan Simonsen topper Akershus-lista til Demokratene foran årets stortingsvalg. Vi har stilt kandidatene en rekke spørsmål om samarbeid, skole, sykehus, samferdsel og integrering.

Simonsen er tidligere Frp-mann og har sittet på tinget for dem og som uavhengig representant.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- At vi kjemper for våre grunnleggende demokratiske, liberale og humane samfunnsverdier mot presset utenfra, først og fremst fra islamske miljøer, sier Simonsen.

- Ikke så opptatt av Akershus-saker

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Etter min vurdering er Fremskrittspartiet det beste av de nåværende stortingspartiene. De øvrige ikke-sosialistiske partiene som Høyre, Venstre og KrF er det også mulig å samarbeide med, sier Simonsen.

Han ser likevel ikke for seg Demokratene i regjeringssamarbeid.

- Det er neppe aktuelt for Demokratene å samarbeide i noen regjering, sier han.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- De sosialistiske partiene har jeg minst til felles med, sier han.

Til tross for at han stiller til valg i Akershus er han ikke så opptatt av det lokale.

- Jeg er ikke opptatt av spesielle lokale Akershus-saker, sier han.

- Asylsøkere må i lukkede mottak

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Nei.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Jeg kjenner ikke til hvor godt eller dårlig sykehustilbudet er her i fylket, men det er åpenbart at helsevesenet på landsbasis må tilføres mer midler, og at de ansatte må stimuleres til å fortsette i yrket gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt at det må satses på utdannelse av flere personer til omsorgsyrkene, sier Simonsen.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Det må bevilges mer penger til politiet, utdannes flere politifolk, asylsøkerne må plasseres i lukkede mottak, innvandringspolitikken må strammes inn, straffene må økes og utlendinger som begår kriminalitet må sendes tilbake, sier Simonsen.

- Utviklingen kan ikke snus

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Selvsagt er det uheldig. Utvikingen er kommet så langt at den vanskelig kan snus, men må bremses gjennom strengere regler for nye innvandrere. Danmark vurderer forslag som vil forhindre asylsøkere som får flyktningstatus i å bosette seg i bydeler med høy innvandrerandel gjennom å nekte disse sosialstøtte og andre støtteordninger dersom de bosetter seg der. Det bør prøves også her, sier Simonsen.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- SFO er i realiteten et barnehagetilbud og bør ha samme egenandeler som barnehager. Fritidstilbudet bør dessuten komme etter skoleslutt, og være frivillig, sier han.