NRK Meny
Normal

Innvandrere rammes hardest

Et vanskelig arbeidsmarked rammer innvandrere ekstra hardt.

Oslo
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- De er sist inn i markedet. De har løsest tilknytning til arbeidsmarkedet, og er sågar den gruppen som går først ut. Afrikanere og personer fra Asia er de som kommer til å være mest utsatt for ledighet de neste årene fremover, sier enhetsleder i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Dyveke Hamza.

LES MER OM IMDI HER.

De foreløpige prognosene som direktoratet har fått fra SSB viser store forskjeller.

Mens en i fjerde kvartal l 2011 regner med at arbeidsledigheten for landet under ett vil ligge i underkant av 4 prosent, er tallene for folk fra Asia på 15 prosent og hele 28 prosent for folk fra Afrika.

LES OGSÅ: Skeptiske til somaliere

Begge er en nær dobling av dagens situasjon.

Verst i hovedstaden

- Personer fra Asia er det flest av i Norge, men afrikanske minoriteter har vært her kortest. Doblingen av arbeidsledigheten vil skyldes en kombinasjon av språkferdiheter, lav utdannelse, men også til dels diskriminering, Hamza.

LES OGSÅ: Lyst på jobb? Prøv kommunen

I Oslo har rundt 25 prosent av innbyggerne innvandringsbakgrunn, og dermed er det her problemene vil merkes best.

- Det er i hovedstaden den største andelen av innvandrere bor. Det er blant annet 20 000 somaliere her. Økende ledighet vil få konsekvenser for Oslo, det sier selv, og det er viktig at vi tenker en todeling for å forebygge ledigheten, sier Hamza.

- Offentlige myndigheter må gjøre det de er i stand til for å få nyttiggjort kompetansen til denne gruppen, og samtidig tilføre den nyttige kompetansen som det norske samfunnet trenger. På den andre siden er det arbeidsgiverens ansvar at man ansetter riktig person, med riktig utdanning, og at man ikke ser seg blind på hudfarge.