NRK Meny

Innvandrere i Oslo har lang botid

Innvandrarar i Oslo har samanlikna med resten av landet relativt lang butid. Dette gjelder særleg bydelane i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Det er 33 prosent av innvandrarane i Oslo som har budd i Norge i mindre enn 5 år. Medan talet for landet under eitt er 40 prosent. Hovudgrunnen er ifølgje ein rapport frå SSB at Oslos del av arbeidsinnvandringa dei siste åra er mykje lågare enn tidlegare års innvandring.