Innrømmer underslag på 400 000 kr.

Fem ansatte ved puben The Scotsman i Oslo tilstod underslag av nærmere en halv million kroner, men politiet henla saken på grunn av manglende kapasitet.

Scotsman

Fem ansatte ved The Scotsman innrømmer underslag.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

De fem ansatte solgte alkohol som de selv hadde kjøpt inn, og tok pengene i egen lomme. Ifølge Aftenposten er fremgangsmåten godt kjent i utelivsbransjen. Det er en av flere praksiser som kalles for "klipping".

Seks pubansatte var mistenkt for å stå bak underslaget. Fem av dem har innrømmet å ha underslått i overkant av 400 000 kroner. Eierne av The Scotsman mener det er et forsiktig anslag på hvor mye det faktisk er snakk om.

Fire av de fem ansatte har skrevet under på et gjeldsbrev:

  • To personer erkjenner underslag av 170 000 kroner.
  • En tredje erkjenner å ha underslått 60 000 kroner.
  • En fjerde erkjenner underslag av 1500 kroner.

Det er Resthon AS, som tilhører Olav Thon Gruppen, som eier The Scotsman.. De mener underslagene virker planlagt og organisert. Det er hverken betalt skatt eller avgifter på beløpet. Utover det ønsker ikke eierne å kommentere saken, da de mener det er en personalsak.

Henlegges

Oslopolitiet har de siste årene hatt månedlige kontroller av utelivsbransjen. Målet er å avdekke salg av falske drikkevarer, avdekke svart omsetning og hvitevasking.

Da underslaget på The Scotsman ble anmeldt i mars i år, tok det to uker før Sentrum politistasjon henla saken på grunn av manglende kapasitet. Det til tross for at eierne leverte dokumentasjon på hvem de ansatte var og utskrift fra aktuelle kassaruller.

- Vi er ikke glade for å henlegge slike saker. Vi valgte å legge denne saken til side fordi det ville kreve fryktelig mye kapasitet å etterforske den, også sett opp mot summen de underslo, sier stasjonssjef Bjørn Åge Hansen ved Sentrum politistasjon i Oslo.

I 2009 henla politiet i Oslo 1139 saker på grunn av manglende kapasitet. I første halvår i år alene var tallet 866. Politiet i Oslo regner selv med at antall henlagte saker av kapasitetshensyn vil øke til hele 1800 i år.

Klaget inn saken

Resthon AS er organisert i NHO Reiseliv og de har klaget henleggelsen inn til Statsadvokaten.

- Det er overraskende, og det fremstår som lite betryggende at en så stor sak blir henlagt med den begrunnelsen. Også fordi underslaget fremstår som planlagt og organisert, sier Kjell Ola Berg, advokat i NHO Reiseliv.

Han mener det er viktig at politiet etterforsker denne typen saker, slik at det ikke virker risikofritt å begå underslag.

Nå har politiet fått saken tilbake fra Statsadvokaten og blitt bedt om å etterforske den videre.

Ønsker samarbeid

Det er i overkant av 1000 skjenkesteder med kommunal bevilgning i Oslo. Ifølge en rapport laget i 2008, av NHO Reiseliv Oslo og Akershus, antas det at 20 prosent av omsetningen hvert år underslås.

Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo Bjørn Åge Hansen innrømmer at politiet trenger hjelp, hvis de skal komme underslag i bransjen til livs.

- Vi har kontroller med utesteder veldig ofte sammen med flere aktører, men den kontrollen går stort sett bare frem til bardisken. Og problemet ligger fra bardisken og bakover. Der trenger vi sterkere samarbeid med Skatt Øst og næringsetaten. Rett og slett bedre samarbeid, sier Hansen.