Ingen vil kjøpe Nesoddbåt-aksjer

Nesodden kommunes aksjer Nesodbåtene har vært til salgs i snart et år, men ingen vil ha dem.

Aker brygge
Foto: Ill.foto:Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Formannskapet i Nesodden skal i kveld drøfte hva som skal gjøres med kommunens aksjer Nesodbåtene.

Verdien av kommunens aksjer kan falle fra 10 millioner kroner til null hvis andre rederier enn kommunens eget vinner anbudskonkurransen om driften av ferjene.

Lagt ut på anbud før jul

Formannskapet i Nesodden lukker dørene når politikerne i kveld skal drøfte hva som skal med kommunens post på 87 prosent av aksjene i Nesoddbåtene, aksjer som ingen hittil har villet kjøpe.

En megler i Bergen har prøvd i selge dem for kommunen siden mars i fjor.

Før jul ble anbudskonkurransen om driften av båtene lagt ut. Det kunne ha ført til at andre rederier ville kjøpe aksjene og dermed kunnskapene om om ferjedriften på Nesodden, men det har ikke skjedd.

Anbudsvinner må kjøpe nye båter

Hvis dagens fergerederi med kommunen som hovedaksjnær skal delta i anbudskonkurransen, kan det bli et tøft økonomisk løp for kommunen.

Rederiet som vinner må nemlig forplikte seg til å kjøpe tre nye båter til 50-60 millioner pr. stykk til anbudsdriften skal være i gang sommeren 2009.

Som hovedaksjonær kan kommunen få det økonomiske ansvar for å finansiere de nye båtene og driften.

Landets ivrigste kollektivreisende

Det politikerne på Nesodden må ta stilling til i løpet av en måneds tid, er om man skal ta spranget over til gambling i rederibransjen med den nye, store økonomske risiko det vil medføre.

Den viktigste kapitalen er likevel passasjerene, innbyggerne på Nesodden, som er landets ivrigste kollektivreisende på landets mest trafikkerte ferjerute - altså en temmelig sikker business.

Det ryktes at store rederier som Hurtigruta, Fjord 1 på Vestlandet og Fosen trafikklag vil være blant anbudssøkerne, kanskje også også store, internasjonale transportselskaper som Connex.