Ingen pågripelser

Det er så langt ingen pågripelse i knivdrapsaken på Majorstua, og etterforskningen pågår for fullt, opplyser politiet i en pressemelding.