Ingen kontroll av kjøledisker

Mattilsynet vil ikke kontrollere kjølediskene i Oslo og Akershus i sommer. 

Kjøledisk
Foto: Arkivfoto: Anne Storaunet / NRK

Stikkprøver har tidligere avslørt at mange butikker har det for varmt i kjølediskene om sommeren.

Resultatet kan bli helsefarlige matvarer, sier sjef for Mattilsynet i Asker og Bærum, Torild Østmo.

- Hvis det blir for varmt i kjøledisken får bakteriene bedre oppvekstmiljø, og vi kan få produkter som er direkte helsefarlige, sier hun.

Krevende vår tømte kassen

Etter en vår preget preget av e.coli-bakterier og fugleinfluensa, lider Mattilsynet av ressursmangel. Nå har tilsynet sentralt nedprioritert all kontroll av kjøledisker i sommer.

Tilsynet planlegger i tillegg en landsomfattende kontroll av dagligvarekjedene til høsten, og har derfor nedprioritert den vanlige sommerkontrollen.

- Enkelte ting har vi måttet forsømme for å forfølge de store sakene som har vært i år, og det har gått ut over det ordinære tilsynsarbeidet. Vi har et etterslep vi må følge opp, sier Østmo.

Ber publikum si fra

Selv om det ikke er planlagt kontroller i sommer, vil Mattilsynet fortsatt kunne gripe inn hvis folk melder fra om kritikkverdige forhold i dagligvarebutikker eller ved serveringssteder.

- I sommer vil vi følge opp virksomheter vi har under oppsikt, og eventuelle klager fra publikum, men vi har ikke planlagt noen spesielle kampanjer rettet mot dagligvare eller softis i sommer, sier Østmo.

Alle kjøledisker skal være utstyrt med termometer, og temperaturen skal ikke overstige fire grader.

Mattilsynet håper nå at publikum holder øye med sin lokale nærbutikk, og sier fra hvis de oppdager kritikkverdige forhold.