Ikke full fres fra 1. mai

Vannskutereierne må smøre seg med tålmodighet. Det blir likevel ikke fritt fram i fjorden fra mandag av.

Dagens regler sier at vannscootere må brukes 400 meter fra land, men regelen skal fjernes

MER AV DETTE: Regjeringen vil gjøre det lettere å ferdes med vannskuter, men kritikerne frykter bråket.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

1. mai har vært nevnt som mulig dato for oppheving av vannskuter-forskriften fra 2013. Denne forskriften sier at aktivitet med vannskuter ikke må foregå nærmere enn fire hundre meter fra land. I sjøområdene nærmere land enn dette, er fem knop høyeste tillatte fart.

Regjeringen ønsker å skrote reglene og har foreslått å sidestille vannskutere med fritidsbåter. Hvor lurt dette er, er det mange som har meninger om. Flere natur- og friluftsorganisasjoner skriver at fjerning av forskriften vil bety mer vannskuterkjøring med høy hastighet og mye støy nær land, noe som er uheldig for natur og friluftsliv.

Miljøprotester

– Vi har mottatt over 200 uttalelser til dette høringsforslaget og vi holder nå på å gjennomgå disse, før regjeringen fatter sin endelige beslutning, sier statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet slo allerede fast i Sundvolden-erklæringen at de ønsker å fjerne «unødvendige og særnorske forbud og påbud» blant annet mot vannskuteren. Men det vil gå ennå noe tid før begrensningene kan oppheves.

– Det blir nok ingen endring fra 1. mai av. De som ønsker endringen velkommen, må nok smøre seg med noe tålmodighet, sier Lunde.

Når vannskuterforskriften kan bli opphevet er uklart, men statssekretæren sier målet er en avgjørelse tidlig i årets båtsesong.

Kan bety mer støy

Statssekretæren vedgår at vannskuterkjøring kan medføre ulemper for natur- og friluftsliv i form av støy og konflikter med badende. Men han mener de samme problemene gjelder for småbåter med store motorer, så det ingen grunn til å behandle de to ulikt. Om trafikken innebærer problemer, vil også variere fra kommune til kommune.

– Dette taler for at det bør være opp til hver enkelt kommune å regulere denne type trafikk, både vannskutere og småbåter ut ifra viktige hensyn som naturmangfold og friluftsliv, sier Lunde.