Ikke full fart, men fritt fram for vannscootere

17. juni forsvinner forbudet mot vannscooter i Oslo. Samtidig innføres det for første gang fartsgrenser på fjorden.

VANNSCOOTER

FRI FERDSEL: Tidligere har vannscooterkjøringen i Oslo vært begrenset til noen områder. Fra og med denne sommeren blir det fritt fram.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Oslo Havn og kommunen har sammen laget nye fartsgrenser på fjorden:

  • Maks 25 knop i Oslo kommunes sjøområder.
  • Maks fem knop innenfor 150 meter fra land.

Grensene gjelder alle fartøy, om det så er vannscootere, motorbåter, cruiseskip eller andre farkoster.

– Dette området er et av de mest trafikkerte i Norge. Her ferdes cruisebåter, ferger, kajakker, svømmere og nå vannscootere. Det er viktig å vise hensyn, så alle kan kose seg i sommer, sier Marthe Scharning Lund, byråd for næring og eierskap (Ap).

Marthe Scharning Lund

Marthe Scharning Lund, byråd for næring og eierskap (Ap), sier fartsgrenser er den beste måten å sikre tryggheten til alle som bruker Oslofjorden.

Foto: Oslo kommune

Fritt frem for vannscootere i sommer

I mange år var det forbudt å kjøre vannscootere i Oslofjorden.

Men våren 2017 ble vannscooterforskriften opphevet av regjeringen og vannscootere ble likestilt med alle andre båttyper.

I Oslo har det likevel vært en særregulering som har begrenset scooterkjøringen til to mindre områder.

Byrådet ville egentlig innføre et lokalt forbud mot vannscootere, men endte til slutt opp med å innføre fartsgrenser.

Bård Hoksrud på vannskuter

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) var en av forkjemperne for opphevelsen av vannscooterforskriften. I juli 2016 kjørte han vannscooter fra Drøbak til Oslo sammen med flere andre fra Norges Vannscooterforbund.

Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix

Fantes ikke fartsgrenser før

Fra og med 17. juni blir det altså lov å kjøre vannscooter på lik linje med andre fartøy på sjøen i Oslo.

– Men farten senkes for alle. Hvis man vil kjøre fortere må man lenger ut, sier Scharning Lund.

Tidligere har det ikke vært noen fartsgrense i Oslofjorden, utenom i beltet 150 meter fra land.

– Nå får vi et regelverk som gjør at både båter og scootere må ta hensyn til de rundt seg, og holde rimelig lav fart i trafikkerte områder, sier byråden.

Politibåt

Politiet får nye fartsgrenser å håndheve i Oslofjorden denne sommeren.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Flere kommuner følger trolig etter

De nye fartsgrensene gjelder nå bare innenfor Oslos grenser.

Men det er ikke lett for hverken båtførere, scooterkjørere eller ubåtkapteiner å se denne grensen på sjøen.

Flere kommuner langs Oslofjorden har derfor ønsket en samkjøring av fartsgrensene i hele fjorden. Oslo Havn sier de har informert nabokommunene om de nye grensene i hovedstaden.

– Det har vært snakk om et samarbeid, men de andre kommunene avventet for å se hvordan det ble innført i Oslo. Et samarbeid er noe vi eventuelt vil gå i gang med i høst, sier Katrine Brede Didriksen, sikkerhets- og beredskapsrådgiver i Oslo havn.

Norges vannscooterforbund håper at også andre kommuner vil vurdere fartsreguleringer.

– Regulering av fart i områder der den nasjonale lovgivningen ikke strekker til er vår klare anbefaling til alle landets kommuner, sier leder Christian Hammernes.

Norges Vannscooterforbund har en markering med flere vannscootere som kjører fra Drøbak til Oslo.

Norges Vannscooterforbund har en markering med flere vannscootere som kjører fra Drøbak til Oslo.

Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix

Synes fartsgrensa er for lav

Yngve Sivertsen har en båt som kan kjøre i hvert fall dobbelt så fort som de nye fartsgrensene tilsier.

– Jeg synes det kan bli litt lite med maks 25 knop, sier han til NRK.

Likevel så er fjorden et svært trafikkert område og hendelser kan fort oppstå.

– Det er klart at det er mange farlige situasjoner som kan skje når man kjører fort og ikke har ordentlig oversikt.

Hans-Erik Hansen

Yngve Sivertsen mener 25 knop på fjorden er litt for lav fart.

Foto: Caroline Tolfsen / NRK