Normal

Idrettskretsen er positiv

- Oslo er eneste hovedstad i verden som kan arrangere vinter-OL, sier leder i Oslo Idrettskrets, Børre Rognlien.

Oslo Idrettskrets er i utgangspunktet positive til et vinter-OL i byen, men mener at man først må vurdere fordeler og ulemper.

- Men Oslo har en kvalitetet som ingen andre har ved at den er hovedstad, sier Rognlien.

Dermed har man allerede på plass infrastruktur som telekommunikasjon, hotellkapasitet og transportkapasitet.

Fornuftig etterbruk

- Dessuten er byen stor nok til å nyttegjøre seg anleggene med en fornuftig etterbruk, mener idrettskretslederen.

Oslo Idrettskrets venter nå på et formelt initiativ fra kommunen.

Rognlien mener det taler i mot Oslo at man har kort tid på seg til å utrede om dette er noe folk i Oslo virkelig ønsker.

Dessuten har Tromsø allerede jobbet i tre år med å utvikle et godt konsept for et Vinter-OL der.

- Norsk idrett bør nedsette et utvalg som vurderer hvor i Norge det vil være best å ha et OLl av hensyn til idrettens utvikling. Man må også vudere hvilket sted som har størst sjans til å få tildelt et OL, mener Rognlien.