Normal

Går av etter budsjettsprekk

Holmenkollbudsjettet er sprengt med 600 millioner kroner. Idrettsbyråden i Oslo, Anette Wiig Bryn (Frp), går av.

Holmekollen
Foto: Greve, Jan / SCANPIX

Beslutningen kommer etter at en analyse fra konsulentselskapet Metier ble fremlagt. Den viser at prosjektledelse, rådgivere og arkitekter har undervurdert konsekvensene av sterkt tidspress, og at nye Holmenkollen nasjonalanlegg vil bli langt dyrere enn først forventet.

LES OGSÅ: - Dette er en skandale

Blant annet må budsjettrammen øke med nærmere 600 millioner.

Totalrammen for nye Holmenkollen nasjonalanlegg er estimert til 1,8 milliarder kroner. Dette er dobbelt som mye som det opprinnelig ble budsjettert med.

Slik blir nye Holmenkollen

- Bekymringsmeldinger

Anette Wiig Bryn

GÅR AV: Anette Wiig Bryn.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Årsaken til overskridelsene er at prosjektet er blitt mer omfattende og komplekst enn det som var mulig å forutse da arbeidet startet, sier den avtroppende byråd i en pressemelding.

- Med unntak av noen entrepriser, har prosjektets estimater vist seg å være for optimistiske, sier Wiig Bryn.

Den avtroppende byråden sier at hun begynte å motta bekymringsmeldinger etter den 18. mars i år.

LES OGSÅ: Kollen utbygging ute av kontroll

Fram til da var alt i rute tidsmessig og økonomisk.

- Straks bekymringsmeldingene forelå iverksatte jeg noen strakstiltak som var avgjørende for prosjektet. Det ble etablert en byggekomite, prosjektorganisasjonen ble styrket og vi ansatte en byggherre på fulltid, sier Wiig Bryn.

Video nsps_upload_2009_8_18_9_16_31_2449.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SE VIDEO: Holmenkollen blir dobbelt så dyrt

For optimistisk

I et møte mellom byrådsavdelingen og byggherren 1. april i år ble alle kommunens idrettsprosjekter som er vedtatt av bystyret gjennomgått.

Under dette møtet ba Wiig Bryn om en særskilt gjennomgang av det nye nasjonalanlegget i Holmenkollen.

I et nytt møte den 22. april ble det varslet at prosjektledelsen nå arbeidet med en ny usikkerhetsanalyse og at denne ville avvike noe fra rapporten som forelå den 18. mars.

Etter hvert ble det avklart at tidspresset hadde ført til at flere underentrepriser som ble sendt på anbud ikke var detaljprosjektert.

Dermed ble de kostnadsmessige konsekvensene undervurdert.

LES OGSÅ: - Byråden må stilles til ansvar

- Ikke personlig ansvar

I dag leverte Wiig Bryn avskjedssøknaden til byrådsleder Erling Lae, som valgte å etterkomme hennes ønske.

- Tilliten til kommunens evne til å forvalte fellesskapets verdier på en god måte er helt grunnleggende. Wiig Bryn har ikke et personlig ansvar for overskridelsene, men siden prosjektet ligger under hennes parlamentariske ansvarsområde, har jeg akseptert Anette Wiig Bryns ønske om å fratre, sier Lae.

– Jeg vil imidlertid presisere at Wiig Bryn har iverksatt en rekke tiltak for å styrke prosjektledelsen, fordele ansvar og ivareta fremdriften i prosjektet. Summen av disse tiltakene gjør at vi har stor tro på at det skal være mulig å gjennomføre prøve-VM som forutsatt i 2010, avslutter byrådsleder Erling Lae.

Inntil videre er byråd for miljø- og samferdsel, Jøran Kallmyr, konstituert i stillingen som byråd for næring og idrett.

HVA MENER DU OM SAKEN?