NRK Meny
Normal

I retten mot eiendomsskatt i Oslo

Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og har saksøkt kommunen. I dag startet rettsaken mot Oslo kommune.

villabebyggelse

VILLA PÅ NORDSTRAND: – Det har vært en forutsetning at eiendomsskatten skal ramme alle i en kommune, sier advokaten til Huseiernes Landsforening.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig fordi så få skal betale eiendomsskatt. Derfor har de gått til sak mot Oslo kommune.

Bettina Banoun i Huseiernes Landsforbund

Bettina Banoun, Huseiernes Landsforbund.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Hovedinnvendingen er at det er bare to av ti som betaler eiendomsskatten og det er det ikke anledning til etter eiendomsskattloven, mener Bettina Banoun, advokaten til Huseiernes Landsforbund.

– De blå bydelene er rammet

I Oslo betaler ingen med boligverdi under 5 millioner eiendomsskatt. Sagt på en annen måte: Boligverdien som er registrert hos Skatteetaten ganges med 0,8, og bunnfradraget på fire millioner kroner trekkes fra dette tallet.

Bettina Banoun i Huseiernes Landsforbund sier at ingen andre kommuner har så høyt bunnfradrag som Oslo.

– Skedsmos bunnfradrag, som er nest høyest, er kun 1,8 millioner. De rødgrønne har valgt en modell som tjener sine velgere. Alle de blå bydelene er rammet, sier Betina Bounan som fører saken for Huseiernes Landforbund.

Det har vært en forutsetning at eiendomsskatten skal ramme alle i en kommune.

Bettina Banoun, advokat for Huseiernes Landsforbund. /

– Dette blir en indirekte diskriminering, som det ikke er adgang til. Man bruker bunnfradraget på en måte som gjør at den mister karakter av bunnfradrag og blir et fritaksbestemmelse.

Huseiernes Landsforbund fører saken for 3 500 boligeiere som er direkte part i saken. Men organisasjonen mener at alle som har betalt eiendomsskatt i Oslo må få tilbake pengene.

I 2016 tok Oslo kommune inn 266 millioner kroner i eiendomsskatt. I 2017 er det krevd inn 510 millioner kroner.

Oslo kommune: – Det er et politisk spørsmål

Trine Riiber er assisterende kommuneadvokat og fører saken for Oslo kommune. Hun mener eiendomsskatten slik den er innført i Oslo er lovlig.

– Dette har vært grundig utredet av kommunen. Kommunens syn er en utpreget politisk beslutning og ikke noe domstolene kan sette seg ut over, sier Trine Riiber.

Mener skatten driver opp prisene på små boliger

I Oslo har det vært en voldsom prisstigning på små leiligheter. En del av årsaken til det er at små boliger blir kjøpt som sekundærbolig og som investering. Dette bidrar til at det er vanskelig for unge kjøpere å komme inn i boligmarkedet.

– Denne sekundærboligen blir nå vernet. De slipper eiendomsskatten fordi de ofte er små. Det er jo en uheldig fordelingsvirkning og ikke noe man vanligvis ville ønske å skjerme, sier Banoun.